200.000 euro voor een zorgzaam Sint-Kruis

4
feb
2022

De Vlaamse overheid, Lokaal Bestuur Brugge en tal van sociale partners die actief zijn in de Eerstelijnszone en het Compassionate Brugge netwerk maken over een periode van twee jaar 200.000 euro vrij voor Sint-Kruis.

Via de projectsubsidie wordt een buurtwerker aangeworven die samen met de inwoners zal werken aan een buurt waar thema’s als rouw en mantelzorg bespreekbaar zijn, sociale kruispunten door samenwerking een grotere impact hebben en buurtcomités worden versterkt.

Pieter Marechal, schepen van Welzijn, reageert enthousiast op de bekendmaking: “Als eerste Compassionate stad in Vlaanderen hebben we samen met de VUB vorig jaar een grootschalige bevraging uitgevoerd in Sint-Kruis. Hieruit bleek dat maar liefst 59 procent van de respondenten het voorbije jaar werd geconfronteerd met een kennis of familielid die is overleden of die zwaar ziek was (34 procent).
Opvallend is dat ondanks dit hoge cijfer een op vier aangeeft niet te weten wat het aanbod van hulp en ondersteuning is in de buurt. Eind vorig jaar gingen we hier met tal van buurtbewoners, buurtcomités en sociale partners over in gesprek. Op basis van hun vraag en hun ideeën hebben we samen een sterk projectplan uitgeschreven om van Sint-Kruis een echt zorgzame buurt te maken. Met dit project zullen we samen met de partners, buurtcomités en bewoners concrete stappen vooruit nemen om dat effectief te realiseren.”

Signalen snel oppikken

“We willen de komende twee jaar op drie domeinen verandering in Sint-Kruis teweeg brengen”, zegt schepen van Sociale Zaken en voorzitter van Eerstelijnszone Brugge Pablo Annys. “Om te beginnen willen we het zelfvertrouwen bij buurtbewoners, hulpverleners en andere aanwezige actoren versterken zodat ze makkelijker aan de slag kunnen met thema’s zoals rouw, verlies, mantelzorg ...

Zo ondersteunen we ook de buurtbewoners zodat zij vlotter de weg vinden naar het aanwezige aanbod in de buurt. Om dit te realiseren willen we de sociale kruispunten in de buurt ondersteunen zodat ze elkaar kennen, aanvullen en versterken. We zullen er ook voor zorgen dat buurtbewoners en formele partners uit de eerstelijn deze sociale kruispunten kennen en ze vlot de weg vinden naar hun aanbod. Deze kruispunten hebben een doorverwijsfunctie en maken de buurtbewoner wegwijs in het (in)formele aanbod. Hierdoor worden signalen snel opgepikt en worden buurtbewoners sneller en gepaster in hun buurt geholpen.”

Tot slot zal ook het kleine helpen in de buurt gestimuleerd worden via de buurtcomités. “Deze buurtcomités ontvangen specifieke ondersteuning in hun rol om de sociale cohesie te versterken. Met dit project maken we dus niet alleen werk van de zelfredzaamheid maar ook en vooral van de samenredzaamheid in de buurt”, besluit schepen van Sociale Zaken en voorzitter van Eerstelijnszone Brugge Pablo Annys.

Buurtwerker gezocht

Om Zorgzaam Sint-Kruis te helpen uitrollen, wordt er vanuit de Mintus Buurtcentra in februari/maart een vacature voor buurtwerker gepubliceerd. De buurtwerker zal samen met de lokale partners en buurtbewoners verantwoordelijk zijn voor de opvolging en realisatie van de voorgestelde acties en doelstellingen. Om steeds de link te leggen met het ruimere beleid in de stad, zal de buurtwerker ook kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de Eerstelijnszone, Compassionate Brugge en het lokaal sociaal beleid.

Vlaams plan ‘Zorgzame Buurten’

Het project Zorgzaam Sint-Kruis vloeit voort uit de oproep ‘Zorgzame Buurten’ dat werd gelanceerd door Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke. Van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 gaan 119 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. Met deze projecten wordt in Vlaanderen werk gemaakt van buurten waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen.