3-daagse vorming outreachend werken

 

Een interactieve vorming waar we het hebben over visie en missie, over methodieken en technieken, over inzichten en kaders, over kwaliteit en politiserend werken.

Op 14,15 en 26 oktober van 9u-16u voor eerstelijnsmedewerkers.

Locatie: theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

Inschrijven via (tot en met 30 september):

www.brugge.be/inschrijvingdriedaagsevormingoutreachendwerken

 

En dan zit je hart op de juiste plaats

En dan heb je er je studies aan gewijd
En dan vond je de job van je leven

Je kan mensen die het moeilijk hebben helpen
Je kan mensen die de weg kwijt zijn richting geven
Je kan mensen die voor een berg staan omhoog duwen
Je kan mensen die in het donker zitten licht schenken

Nobel, deugdelijk, vanzelfsprekend en toejuichbaar

Maar lukt het steeds?
Zijn er obstakels, blinde vlekken en weerhaken?
Bij jezelf, bij je organisatie, bij de mensen?

In deze driedaagse vorming gaan we (terug) naar de basics van onze job:

 • Waarom doen we het?
 • Hoe sluiten we aan op kwetsbare en gekwetste levens?
 • Hoe stemmen we af om haalbare bakens uit te zetten?
 • Begint (en eindigt) alles bij relationeel werken?
 • Ben ikzelf de beste methodiek?
 • Hoe win en houd ik het vertrouwen?
 • Is presente nabijheid de grootste garantie op kwalitatief sociaal werk?
 • Moeten we er op af en dan aanklampen?
 • Hoe zit dat nu met specialisatie en integraliteit?
 • Wat is eigenlijk een menswaardig bestaan?
 • Wie zit aan het stuur en wie programmeerde de gps?
 • Ben ik goed bezig?
 • Hoe lever ik kwaliteit en verantwoord ik dit?

 Alles opgehangen aan en opgebouwd rond hetgeen we gemeenschappelijk hebben:

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” (Artikel 1 van de organieke wet van het ocmw, 8 juli 1976)