50 Jaar Mobiliteitsplanning

10
dec
2020

De publicatie ‘Vijftig jaar mobiliteitsbeleid in Brugge’ van auteur Bart Slabbinck bewijst dat de geschiedenis geen afgesloten hoofdstuk is, dat de tijd niet stilstaat in Brugge. Zeker ook niet op vlak van mobiliteit en verkeer. In nog geen vijftig jaar kende de stad een ongelooflijke metamorfose. Van een stad op maat van de auto werd koers gezet naar een stad op maat van mensen.

“Het is een verhaal dat we vandaag nog steeds schrijven. Zo breiden we momenteel de voetgangerszone verder uit met de heraanleg van de Katelijnestraat, werken we aan een nieuw bussenplan, rollen we zones 30 uit, pakken we gevaarlijke punten aan en leggen we nieuwe veilige fietsroutes aan”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Maar nog meer dan deze projecten, is deze publicatie ook een verhaal van mensen en een ‘trip down memory lane’. Ik denk graag terug aan hoe ik mee op de barricaden stond voor een leefbaar Sint-Michiels, met onder meer een strijd – met succes – tegen een expresweg-profiel voor de Koning Albert I-laan. Hoe ik later als schepen van openbare werken mee het verhaal van een parkeervrije Markt mocht schrijven. En hoe ik nu, als burgemeester en ook bevoegd voor mobiliteit in onze stad, elke dag met nieuwe uitdagingen geconfronteerd wordt”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Ook aandacht voor de toekomst

De publicatie zoomt niet alleen in op het verleden, maar heeft ook aandacht voor het heden en de toekomst. Brugge is met haar rijke traditie, ook in de mobiliteitsplanning, trots op haar verleden.

Auteur van de publicatie Bart Slabbinck is sinds begin 2018 aan de slag als mobiliteitsdeskundige bij Stad Brugge.

Bart Slabbinck: “Dit werkstuk kent een dubbele aanleiding. In de eerste plaats diende ik dit werkstuk in als thesis in het kader van de graduaatsopleiding ‘verkeerskunde en mobiliteit’ aan de hogeschool Vives. Inspiratie vond ik in een actie uit het Europese Horizon 2020-project Handshake. Met dit werkstuk blik ik een halve eeuw terug in tijd.

Structuurplan uit 1972

 

Een halve eeuw is niet toevallig gekozen. In 1972 werd immers het Structuurplan gepresenteerd. Het introduceerde een nieuwe kijk op de stad en het verkeer in de stad. Brugge brak met een autogestuurd verkeersbeleid. Het Structuurplan vormt dan ook de ideale kapstok voor de opbouw van dit werkstuk.”

In het eerste hoofdstuk maakt Bart een reconstructie van de Brugse mobiliteitsplanning. In hoofdstuk twee doet hij hetzelfde voor de diverse mobiliteitsthema’s, inclusief het gevoerde fietsbeleid. Slabbinck schetst in hoofdstuk drie een projectmatige evaluatie. “Hierbij reflecteer ik vanuit het concept ‘city-friendly mobility’ dat in de State of Affairs als vlag werd gebruikt om het Brugse beleid te kenmerken. Daaraan koppel ik ook een procesmatige evaluatie en sta ik stil bij de triggers die een nieuw mobiliteitsdenken in 1972 en later initieerden.”

De publicatie is te verkrijgen via het onthaal van het Huis van de Bruggeling, op aanvraag via mobi@brugge.be of hier te downloaden.

Contactinformatie

Contactpersonen