Onderwijscongres

Op woensdagnamiddag 28 april 2021 vindt het derde Onderwijscongres plaats voor alle directies, directieteams, beleidsmedewerkers en leerkrachten van de Brugse basisscholen en secundaire scholen. Ook CLB-medewerkers, docenten van de Brugse Hogescholen en de studenten van de lerarenopleidingen van de Brugse Hogescholen zijn eveneens welkom.

Locatie: online-editie.

Het Onderwijscongres editie 2021 werkt deze keer met een thema en dat is "Taal Centraal".

Deze editie is in samenwerking met de Openbare bibliotheek Brugge, Howest Brugge en Vives Brugge.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.30 uur: Schepen Pablo Annys en Schepen Nico Blontrock aan het woord met "Waarom is taal belangrijk voor mij"
 • 13.45 uur: Auteur en illustrator Gerda Dendooven 
 • 14.00 uur: Keynotespreker Kris Van den Branden met "Taalontwikkeling: alle hens aan dek"!
 • 14.45 uur: Workshops deel 1
 • 15.40 uur: Workshops deel 2
 • 16.35 uur: Workshops deel 3
 • Afsluiting met auteur Lidewijde Paris

 Het aanbod van de workshops van editie 2021 vind je hieronder:

We hebben gezorgd voor een brede waaier en een divers aanbod en we zijn er zeker van dat ze in de smaak zullen vallen:

Workshops deel 1:

 • Dyslexie door Isabelle Gielen (Lager Onderwijs)
 • KNapp gelezen door Nele Tilleman (Lager Onderwijs)
 • Leesmotivatie door Rien Boekenmeester (Lager Onderwijs)
 • Dyslexie door Annemie Soete (Secundair Onderwijs)
 • Creatief schrijven door Lara Taveirne (Secundair Onderwijs)
 • Taalontwikkelend lesgeven door Howest (Secundair Onderwijs)
 • Spreken als kleuter door Helena Taelman (Kleuteronderwijs)

Workshops deel 2:

 • Meertaligheid door Carolien Frijns (Lager Onderwijs)
 • Taaldrempels door Karen Andries - Vives (Lager Onderwijs)
 • Rappen met OKAN door Fatih(Secundair Onderwijs)
 • FONS door Heleen Ryckaert (Secundair Onderwijs)
 • Poëzie in je lessen door Poëziecentrum (Secundair Onderwijs)
 • Leesbeleid door Iris Vansteelandt (Directies)

Workshops deel 3:

 • Innovatieve tools tot spreekvaardigheid door Howest (Lager Onderwijs)
 • Boeken in de klas door Bibliotheek Brugge (Lager Onderwijs)
 • Poëzie in je lessen door Poëziecentrum (Lager Onderwijs)
 • Taaldrempels door Karen Andries - Vives (Secundair Onderwijs)
 • Leesbeleving door Bibliotheek Brugge (Secundair Onderwijs)
 • Leesredzaamheid door An D'Hulster (Buitengewoon Onderwijs)

De ene workshop is meer interessant voor het kleuter/lager onderwijs de andere meer voor het secundair onderwijs. Een aantal workshops zijn ook heel specifiek voor directie of buitengewoon onderwijs. In deze exceltabel krijg je daarrond meer duidelijkheid.

Je kiest voor elk tijdsblok 1 effectieve workshop en die geef je ook op bij het inschrijven. Meer info over de verschillende workshops vind je hier.

Inschrijven kan vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 23 april en kan enkel en alleen via dit webformulier. 

Stuur een mail naar chris.deloof@brugge.be als je meer info wenst en je wordt sowieso verder op de hoogte gebracht.

Contactinformatie