Aanbod sociaal tolken

socaal tolken

Als Brugse dienstverlenende of onderwijzende organisatie kom je af en toe in contact met cliënten of gebruikers die het Nederlands nog niet onder de knie hebben.
Om elkaar vlot te begrijpen kan jouw organisatie beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII).
Je kan gebruik maken van een telefoontolk of een tolk ter plaatse laten komen.

Hoe doe je een beroep op deze dienstverlening?

 • Contacteer het AgII op het nummer 02 701 79 20 of STV@integratie-inburgering.be om na te gaan of jouw organisatie in aanmerking komt.
 • Indien je organisatie in aanmerking komt, download je de gebruikersovereenkomst op de website van het AgII.
  • Vul het document in en stuur het (in tweevoud en ondertekend) op naar de hoofdzetel van het AgII:
   Tour & Taxis
   Agentschap Integratie en Inburgering - dienst Sociaal Tolken en Vertalen
   Havenlaan 86 C bus 212
   1000 Brussel
  • Bezorg de overeenkomst ook digitaal aan STV@integratie-inburgering.be en vermeld hierbij het e-mailadres waarmee jouw account geactiveerd mag worden.
 • Nadat je de ondertekende overeenkomst terugkrijgt van het AgII, kan je je account activeren en gebruik maken van het aanbod sociaal tolken.
 • Zodra je online account geactiveerd is, kan je gebruik maken van het aanbod sociaal tolken via het online portaal.
 • Je meldt je aan op jouw account met het opgegeven e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Daarop ontvang je een activeringsmail voor jouw account. 


Het AgII ontvangt van Stad Brugge een jaarlijkse tussenkomst in de kosten om het sociaal tolken ter plaatse en telefoontolken te organiseren.
Zolang er voldoende budget is, komt Stad Brugge tussen in een deel van de tolkvergoeding. Wanneer het budget op is, word je hiervan op de hoogte gebracht. In dat geval moet jouw organisatie zelf instaan voor de tolkkosten.

Meer info

Wat kost een een tolkgesprek, hoe verloopt een gesprek,...?
Een antwoord op deze vragen is terug te vinden op de website van het AgII.

Nog vragen?

Contactinformatie