Aanbod sociaal tolken

socaal tolken

Als Brugse dienstverlenende of onderwijzende organisatie kom je af en toe in contact met cliënten of gebruikers die het Nederlands nog niet onder de knie hebben.
Om elkaar vlot te begrijpen kan jouw organisatie beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII).
Je kan gebruik maken van een telefoontolk of een tolk ter plaatse laten komen.

Hoe doe je een beroep op deze dienstverlening?

 • Contacteer het AgII op het nummer 02 701 79 20 of STV@integratie-inburgering.be om na te gaan of jouw organisatie in aanmerking komt.
 • Indien je organisatie in aanmerking komt, vraag je de nodige documenten op via
  STV@integratie-inburgering.be 
 • Stuur de overeenkomst (in tweevoud) ingevuld en ondertekend terug naar de hoofdzetel van het AgII:
     Tour & Taxis
     Agentschap Integratie en Inburgering - dienst Sociaal Tolken en Vertalen
     Havenlaan 86 C bus 212
     1000 Brussel
 • Bezorg de ingevulde overeenkomst ook digitaal aan STV@integratie-inburgering.be en vermeld hierbij het e-mailadres waarmee jouw account geactiveerd mag worden.
 • Nadat je de ondertekende overeenkomst terugkrijgt van het AgII, kan je je account activeren en gebruik maken van het aanbod sociaal tolken.

 

Stad Brugge komt tussen in een deel van de tolkvergoeding. Zolang er voldoende budget beschikbaar is, betaalt de stad op de kwartaalafrekening 20% van de werkelijke tolkkost terug. Wanneer het budget op is, word je hiervan op de hoogte gebracht. In dat geval moet jouw organisatie zelf instaan voor de tolkkosten.
 

Meer info

Wat kost een een tolkgesprek, hoe verloopt een gesprek,...?
Een antwoord op deze vragen is terug te vinden op de website van het AgII.

Nog vragen?

Contactinformatie