aanbod tolken

Als Brugse dienstverlenende of onderwijzende organisatie kom je af en toe in contact met cliënten of gebruikers die het Nederlands nog niet onder de knie hebben. Om een vlotte communicatie met anderstaligen te bevorderen, kan jouw organisatie een beroep doen op een sociaal tolk of een taalhulp van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII). 

Wat het verschil is tussen een sociaal tolk en taalhulp lees je in de folder.
Hoe je een beroep doet op deze dienstverlening leggen we hieronder uit.


Sociaal tolk 

Om elkaar vlot te begrijpen kan jouw organisatie beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het AgII. Je kan gebruik maken van een videotolk, telefoontolk of een tolk ter plaatse
Een sociaal tolk kan ingezet worden voor alle gesprekken, ook bij gevoelige en medische gesprekken.

Het AgII werkt samen met een netwerk van zelfstandige tolken en vertalers (in hoofd- of bijberoep) en vrijwilligers. De opname in het bestand van de dienst Sociaal Tolken en Vertalen is verbonden aan bepaalde criteria wat betreft opleiding, certificering en kwalificering.

Hoe doe je een beroep op deze dienstverlening?

 1. Contacteer het AgII via STV@integratie-inburgering.be om na te gaan of jouw organisatie in aanmerking komt voor een sociale tolkhulp.
 2. Komt jouw organisatie in aanmerking? Dan bezorgt het AgII je de nodige documenten.
  Wie een overeenkomst afsluit, gaat akkoord met het naleven van het afsprakenkader.
 3. Stuur de overeenkomst (in tweevoud) ingevuld en ondertekend terug naar de hoofdzetel van het AgII.
  Tour & Taxis
  Agentschap Integratie en Inburgering - dienst Sociaal Tolken en Vertalen
  Havenlaan 86 C bus 212, 1000 Brussel
 4. Bezorg de ingevulde overeenkomst ook digitaal aan STV@integratie-inburgering.be en vermeld hierbij het e-mailadres waarmee jouw account geactiveerd mag worden.
 5. Nadat je de ondertekende overeenkomst terugkrijgt van het AgII, kan je je account activeren en gebruik maken van het aanbod sociaal tolken.
 

Tussenkomst tolkvergoeding

Alle gebruikers ontvangen op kwartaalbasis een factuur van het AgII.
Als organisatie betaal je de volledige factuur. Op basis van deze facturatie komt stad Brugge tussen in een deel van de tolkvergoeding
Dit gebeurt na:
Zolang er voldoende budget beschikbaar is, betaalt de stad op de kwartaalafrekening 20% van de werkelijke tolkkost terug. Wanneer het budget op is, word je hiervan op de hoogte gebracht. In dat geval moet jouw organisatie zelf volledig instaan voor de tolkkosten.
 

Meer info

Wat kost een tolkgesprek, hoe verloopt een gesprek ...?
Een antwoord op deze vragen is terug te vinden op de website van het AgII.


Taalhulp

Taalhulpen zijn een aanvulling op het aanbod sociaal tolken. Ze zijn inzetbaar in niet-delicate, praktische gesprekken over makkelijke onderwerpen.
Via de analysetool van het AgII kan je inschatten of een taalhulp geschikt is voor jouw gesprek.
Lees ook de informatie over taalhulpen en richtlijnen voor gesprekken met taalhulpen nog eens na.

Er zijn voorlopig taalhulpen voor de volgende talen: Farsi, Dari, Pools, Russisch, Roemeens, Modern
Standaard Arabisch, Levantijns Arabisch, Magrebijns Arabisch, Ingoesjetisch en Tsjetsjeens.
Taalhulpen zijn geen vervanging van sociaal tolken. Maak dus zeker goed de afweging! 

Hoe doe je een beroep op deze dienstverlening?

 1. Heb je nog geen toegang tot het webportaal sociaal tolken van het AgII?
  Bezorg je gegevens aan Diversiteit Brugge. Aan de hand van deze gegevens zal het AgII een account aanmaken.
 2. Heb je wel toegang tot het webportaal sociaal tolken van het AgII?
  Dan kan je hetzelfde e-mailadres en wachtwoord gebruiken als voor het webportaal sociaal tolken.
 3. De aanvraag voor een taalhulp doe je via het webportaal van het AgII.
  Dien je online aanvraag in bij AgII
 4. In de handleiding lees je hoe het portaal werkt. Ook collega’s binnen jouw organisatie die al een account hebben voor sociaal tolken kunnen nu een taalhulp aanvragen met hun bestaande accountgegevens.

Wat kost een taalhulp

Momenteel loopt er een proefproject waarbij de eerste 200 prestaties gratis zijn.
Zodra de limiet is bereikt, zal er 22 euro per tolkprestatie aangerekend worden. Stad Brugge komt tussen in een deel van de vergoeding: 80% wordt doorgefactureerd naar de gebruiker. De overige 20% neemt stad Brugge voor haar rekening.
 
Alle tolkprestaties zijn onderworpen aan het tariefreglement.
Meer informatie over het verloop van de facturatie,... volgt binnenkort.

 

Nog vragen?


Gezocht: taalhulpen

Het is belangrijk dat mensen elkaar goed begrijpen, ook al heb je niet dezelfde moedertaal. Daarom richt stad Brugge een netwerk ‘taalhulpen’ op. Als taalhulp vertaal je mondelinge boodschappen van het Nederlands naar een vreemde taal én omgekeerd. Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.  
 

Interesse om taalhulp te worden
Mail ons je gegevens (voornaam, naam, e-mail) en we contacteren je als er een nieuwe infosessie wordt georganiseerd. 

Heb je nog vragen?

Download de informatiebrochure  of contacteer ons via diversiteitsdienst@brugge.be 

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Contactinformatie