Aanbod verkeerseducatie

In de folder 'aanbod verkeerseducatieteam' kan je een overzicht vinden van het educatief en sensibiliserend aanbod vanuit stad Brugge rond verkeer en duurzame mobiliteit voor basisscholen.

Dat aanbod wordt geclusterd binnen thema's die doorheen het schooljaar aan bod kunnen komen.  

Je vindt in de folder ook alle informatie met verwijzingen naar website en de juiste contactpersoon bij elk onderdeel.

Contactinformatie