Aanbod verkeerseducatie basisonderwijs

Folder aanbod verkeerseducatie basisonderwijs

In de folder 'aanbod verkeerseducatie basisonderwijs' kan je een overzicht vinden van het educatief en sensibiliserend aanbod vanuit stad Brugge rond verkeer en duurzame mobiliteit.

Dat aanbod wordt geclusterd binnen thema's die doorheen het schooljaar aan bod kunnen komen.  

Je vindt in de folder ook alle informatie met verwijzingen naar websites en de juiste contactpersonen bij elk onderdeel.

 

Contactinformatie