Geboorteaangifte

Elke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet je laten registreren in de geboorteplaats.

Voorwaarden

 • De aangifte moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte gebeuren.
 • Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte.

Procedure

Geboorteaangifte

 1. Doe de aangifte van de geboorte op afspraak in ofwel het Huis van de Bruggeling of op de materniteit van AZ Sint-Lucas of AZ Sint-Jan.
  • AZ Sint-Lucas: maandag 9u-11u30 en donderdag 13u30-15u30 
  • AZ Sint-Jan: maandag 13u30-15u30 en donderdag 9u-11u30
 2. Een geboorte aangeven kan niet in je deelgemeentehuis.
 3. De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders (vader/meemoeder en/of moeder).
  • Zijn de ouders gehuwd dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
  • Zijn de ouders niet gehuwd en er is een erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
  • Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte. Er moet geen extra afspraak voor erkenning worden gemaakt.
  • Zijn de ouders wettelijk samenwonend dan is erkenning nog steeds nodig, dit kan vooraf of bij aangifte van de geboorte.
 4. Na de aangifte leveren wij de volgende documenten af:
  • Attest voor de ziekteverzekering
  • 3 bijkomende attesten, vrij te gebruiken bijvoorbeeld voor
   • Geboorteverlof
   • Vakbondspremie
   • Hospitalisatieverzekering
  • Formulier van vaccinatie tegen poliomyelitis
 5. De bevolkingsdienst in de woonplaats van de moeder in België wordt automatisch van de geboorte verwittigd.

Familienaam van het kind

 • Voor geboorten nà 1 juni 2014 is er keuze voor de familienaam van de baby, namelijk:
  • Naam van de vader/meemoeder
  • Naam van de moeder
  • Naam samengesteld uit de namen van de ouders (dubbele naam) in de door de ouders gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.
 • Voorwaarden: het kind is Belg en het betreft het eerste gemeenschappelijk geboren kind van de ouders.
 • Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de naam van beide ouders, in alfabetische volgorde. Er kan slechts éénmaal van het keuzerecht gebruik gemaakt worden.
 • Een volgend gemeenschappelijk kind krijgt de naam van het 1 ste kind.
 • Is het kind geen Belg dan wordt voor de naamgeving het persoonlijk statuut toegepast.

Meebrengen

 • Identiteitsdocumenten ouders
  • Voor Belgische ouders: identiteitskaart (van beide ouders).
  • Voor Belgische ouders met meerdere nationaliteiten: identiteitskaart EN paspoort (van beide ouders).
  • Voor niet-Belgische ouders: verblijfskaart EN paspoort (van beide ouders).
  • Ben je geen Belg of niet ingeschreven in het Rijksregister, neem dan best vooraf contact op met het Huis van de Bruggeling om te weten welke documenten je nodig hebt.
 • Formulier ziekenhuis/thuisgeboorte
  • Bij thuisgeboorte: formulier “Model 1”  en eventueel 'Kennisgeving van geboorte'.
  • Bij geboorte in Sint-Lucasziekenhuis: informatieblad 'Informatie voor de nieuwe ouder(s)', na de geboorte afgegeven door de vroedvrouw/arts.
  • Bij geboorte in het Sint-Jansziekenhuis: informatieblad 'Richtlijnen bij aangifte van een geboorte' na de geboorte afgegeven door de vroedvrouw/arts.
 • Huwelijksboekje, huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland).
 • Afschrift van de erkenningsakte (als deze niet in België is opgemaakt).

Bedrag

Gratis

Contactinformatie