Elk kind geboren in Brugge moet aangegeven worden bij de burgerlijke stand. Dit moet ten laatste vijftien dagen na de bevalling gebeuren. De dag van de geboorte is niet inbegrepen, maar zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen wel. Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.  

Na de aangifte wordt de geboorteakte opgesteld.

Voorwaarden

 • De baby is geboren in Brugge
 • De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:
  • als die gehuwd is met de moeder
  • als die voor de geboorte het kind erkend heeft. Is dat nog niet gebeurd, dan kan dat ook nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.
 • Als het kind geen Belg is, wordt het naamrecht toegepast waarvan het kind de nationaliteit draagt. Het kind is Belg en het eerste gemeenschappelijke kind van de ouders.
 • Bij onenigheid tussen de ouders of als er geen keuze is gemaakt, krijgt het kind de naam van beide ouders, in alfabetische volgorde. Je kunt slechts één keer gebruik maken van het keuzerecht.
 • Een volgend gemeenschappelijk kind krijgt dezelfde naam.

Procedure

 1. Maak voor de geboorteaangifte een afspraak in het Huis van de Bruggeling of op de materniteit van AZ Sint-Lucas of AZ Sint-Jan.
 2. Geef de geboorte aan.
 3. Na de geboorteaangifte krijg je een attest voor de inschrijving van je kind bij het ziekenfonds; een attest voor inenting tegen poliomyelitis en drie attesten die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor geboorteverlof of vakbondspremie ...
 4. De baby wordt automatisch ingeschreven op het adres van de moeder. 
  Indien zij niet in Brugge is ingeschreven wordt haar woonplaats - als deze in België is - door ons op de hoogte gebracht.

Meebrengen

 • De identiteitskaart van iedereen die de aangifte mee doet. 
 • Het geboorteattest van de arts of vroedvrouw.
 • Paspoort afgeleverd in het buitenland van de niet-Belgische echtgenoot of echtgenote.

Bedrag

Gratis

Contactinformatie