Elke geboorte moet worden aangegeven/geregistreerd in de geboorteplaats. 

Deze geboorteaangifte gebeurt ten laatste 15 dagen na de bevalling. 

Hiervoor kun je:

 • op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • op afspraak terecht op de materniteit van de ziekenhuizen.

Na de aangifte wordt de geboorteakte opgemaakt.

Voorwaarden

 • De baby is geboren op Brugs grondgebied, dit kan zowel thuis zijn of in één van de materniteiten.
 • De aangifte moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte gebeuren.
  Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte.
  Gebeurt de aangifte niet op tijd, dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte op met de kennisgeving van het ziekenhuis.

Procedure

Geboorteaangifte

 1. Maak voor de geboorteaangifte een afspraak in het Huis van de Bruggeling of op de materniteit van AZ Sint-Lucas of AZ Sint-Jan.
  • AZ Sint-Lucas: maandag 9u-11u30 en donderdag 13u30-15u30 
  • AZ Sint-Jan: maandag 13u30-15u30 en donderdag 9u-11u30
 2. Een geboorteaangifte kan niet in de deelgemeentes.
 3. De aangifte wordt gedaan door de één of beide ouders (moeder en/of vader/meemoeder).
  • Zijn de ouders gehuwd dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
  • Zijn de ouders niet gehuwd en er is reeds een erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
  • Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte. Er moet geen extra afspraak voor erkenning worden gemaakt.
  • Zijn de ouders wettelijk samenwonend dan is erkenning nog steeds nodig, dit kan vooraf of bij aangifte van de geboorte.
 4. Na de aangifte worden volgende documenten afgegeven:
  • Attest voor de ziekteverzekering/mutualiteit
  • 3 bijkomende attesten, vrij te gebruiken bijvoorbeeld voor
   • Geboorteverlof
   • Vakbondspremie
   • Hospitalisatieverzekering
  • Formulier voor vaccinatie tegen poliomyelitis
 5. De baby wordt automatisch ingeschreven op het adres van de moeder.  Indien zij niet in Brugge is ingeschreven wordt haar woonplaats -indien in België- door ons op de hoogte gebracht.

Familienaam van het kind

 • Voor geboorten nà 1 juni 2014 is er keuze voor de familienaam van de baby, namelijk:
  • Naam van de vader/meemoeder
  • Naam van de moeder
  • Naam samengesteld uit de namen van de ouders (dubbele naam) in de door de ouders gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.
 • Voorwaarden: het kind is Belg en is het eerste gemeenschappelijke kind van de ouders.
 • Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de naam van beide ouders, in alfabetische volgorde. Er kan slechts éénmaal van het keuzerecht gebruik gemaakt worden.
 • Een volgend gemeenschappelijk kind krijgt dezelfde naam.
 • Is het kind geen Belg dan wordt voor de naamgeving het persoonlijk statuut toegepast.

Meebrengen

 • Identiteitsdocumenten van de ouders
  • Voor Belgische ouders: eID van beide ouders.
  • Voor Belgische ouders met meerdere nationaliteiten: identiteitskaart EN paspoort (van beide ouders).
  • Voor niet-Belgische ouders: verblijfskaart EN paspoort (van beide ouders).
  • Ben je geen Belg of niet ingeschreven in het Rijksregister, neem dan vooraf contact op met het Huis van de Bruggeling om te weten welke documenten je nodig hebt.
 • Aangifteformulier baby (deze documenten worden afgeleverd door de arts of de vroedvrouw)
  • Bij thuisgeboorte: formulier “Model 1”  en eventueel 'Kennisgeving van geboorte'.
  • Bij geboorte in Sint-Lucasziekenhuis: informatieblad 'Informatie voor de nieuwe ouder(s)'.
  • Bij geboorte in het Sint-Janziekenhuis: informatieblad 'Richtlijnen bij aangifte van een geboorte' .
 • Huwelijksboekje of huwelijksakte indien het huwelijk in het buitenland plaats vond.
 • Afschrift van de prenatale erkenningsakte als deze niet in België werd opgemaakt.

Bedrag

Gratis

Contactinformatie