Geboorte aangifte

Elke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet je laten registreren in de geboorteplaats.

Voorwaarden

 • De aangifte moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte gebeuren
 • Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte

Procedure

Doe de aangifte van de geboorte in het Huis van de Bruggeling.

Maak hiervoor een afspraak.

Een geboorte aangeven kan niet in de deelgemeenten.

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders (vader/meemoeder en/of moeder).

 • Zijn de ouders gehuwd dan is één van beiden voldoende voor de aangifte
 • Zijn de ouders niet gehuwd en er is een erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
 • Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte.
 • Zijn de ouders wettelijk samenwonend dan is erkenning altijd nodig, dit kan vooraf of bij aangifte van de geboorte.

Na de aangifte leveren wij de volgende documenten af:

 • attest voor kraamgeld
 • attest voor de ziekteverzekering
 • 3 bijkomende attesten, vrij te gebruiken bijvoorbeeld voor:
   • geboorteverlof
   • vakbondspremie
   • hospitalisatieverzekering
 • formulier van vaccinatie tegen poliomyelitis

De bevolkingsdienst van de woonplaats van de moeder in België wordt automatisch van de geboorte verwittigd.

Familienaam van het kind:

Voor geboorten nà 1 juni 2014 is er keuze voor de familienaam van de baby, namelijk:

 • Naam van de vader/meemoeder
 • Naam van de moeder
 • Naam samengesteld uit de namen van de ouders (dubbele naam) in de door de ouders gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Voorwaarde: het kind is Belg en het betreft het eerste gemeenschappelijk geboren kind van de ouders.

Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de naam van de vader/meemoeder.  Er kan slechts één maal van het keuzerecht gebruik gemaakt worden.

Een volgende kind krijgt de naam van het 1 ste kind.

Is het kind geen Belg dan wordt voor de naamgeving het persoonlijk statuut toegepast.

Meebrengen

 • voor Belgische ouders: identiteitskaart
 • voor Belgische ouders met meerdere nationaliteiten: identiteitskaart EN paspoort
 • voor niet-Belgische ouders: verblijfskaart EN paspoort
 • huwelijksboekje, huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland)
 • erkenningsakte (als deze niet in Brugge is opgemaakt)
 • bij thuisgeboorte: formulier “Model 1”  en eventueel “kennisgeving van geboorte”
 • bij geboorte in Sint-Lucasziekenhuis: informatieblad "informatie voor de nieuwe ouder(s)", na de geboorte afgegeven door de vroedvrouw/geneesheer
 • bij geboorte in het Sint-Jansziekenhuis: blad “richtlijnen bij aangifte van een geboorte”
 • Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met Burgerzaken om te weten welke documenten je nodig hebt.
 • eventueel de verklaring van naamkeuze. Dit formulier is enkel van toepassing bij aangifte van een eerste gemeenschappelijk kind.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Als de ouders de geboorte niet binnen de voorziene termijn hebben aangegeven, doet de vroedvrouw aangifte.

Deel deze pagina

Contactinformatie