Overlijden aangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht.

De begrafenisondernemer, een familielid of een derde meldt het overlijden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De persoon moet in Brugge overleden zijn.

Procedure

Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
De aangifte gebeurt in het Huis van de Bruggeling met de nodige documenten, maak hiervoor een afspraak.
De akte wordt opgemaakt.
De regeling voor de teraardebestelling (begraving) wordt vastgelegd.
De nodige attesten worden afgeleverd.

Meebrengen

  • Het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer
  • De identiteitskaart van de overledene
  • Het rijbewijs van de overledene (als overledene die had)
  • Het huwelijksboekje; voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders of een geboorteakte
  • Niet-inwoners: attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  • Voor begravingen buiten het grondgebied Brugge: "toelating tot begraven" afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.