Overlijdensaangifte

De begrafenisondernemer, een familielid of een derde meldt het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht.

Hiervoor kun je:

 • op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • De persoon moet in Brugge overleden zijn.

Procedure

 1. Een arts stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
 2. Regeling van de begrafenis bij een begrafenisondernemer naar keuze.
 3. Aangifte van het overlijden bij de gemeente waar het overlijden plaats vond.
 4. Opmaak van de overlijdensakte en andere nodige documenten.

Meebrengen

 • Het attest van overlijden opgemaakt door een arts.
 • De identiteitskaart van de overledene.
 • Het rijbewijs van de overledene (indien van toepassing).
 • Het huwelijksboekje; voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders of een geboorteakte.
 • Niet-inwoners: attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats.
 • Voor begravingen buiten het grondgebied Brugge: "toelating tot begraven" afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Contactinformatie