Aangifteplicht

Volgende belastingen vallen onder de aangifteplicht:

  • belasting op de motorbrandstoffen- en olieverdelers
  • belasting op de vertoningen en vermakelijkheden
  • belasting op de logies
  • belasting op de masten en pylonen (vanaf het aanslagjaar 2020)
  • belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten (vanaf het aanslagjaar 2020)

Belastingplichtige heeft daartoe een aangifteformulier ontvangen via de post.

Procedure

  • Via de knop Online aanvragen kun je de aangifte online doen. De toegangcodes staan vermeld op de papieren aangifte.
  • Voor wat betreft de belasting op de masten en pylonen en de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet geadresseerd drukwerk is het online indien van een aangifte nog niet mogelijk.
  • Indien belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen moet hij zelf het initiatief nemen om deze in te dienen. Ook dit kan via de links onder de knop Online aanvragen.
  • De papieren versie terugsturen via de post kan ook op het adres Burg 12 te 8000 Brugge.