Aangifteplicht

Volgende belastingen vallen onder de aangifteplicht:

  • belasting op de motorbrandstoffen- en olieverdelers
  • belasting op de vertoningen en vermakelijkheden
  • belasting op de logies
  • belasting op de masten en pylonen (vanaf het aanslagjaar 2020)
  • belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten (vanaf het aanslagjaar 2020)

Belastingplichtige heeft daartoe een aangifteformulier ontvangen via de post.

Via de knop Online aanvragen kun je de aangifte online doen. De toegangcodes staan vermeld op de papieren aangifte.

Voor wat betreft de belasting op de masten en pylonen en de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet geadresseerd drukwerk is het online indien van een aangifte nog niet mogelijk.

Indien belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen moet hij zelf het initiatief nemen om deze in te dienen. Ook dit kan via de links hieronder.

De papieren versie terugsturen via de post kan ook op het adres Burg 12 te 8000 Brugge.