Aangifteplicht

Volgende belastingen vallen onder de aangifteplicht:

  • belasting op de motorbrandstoffen- en olieverdelers;
  • belasting op de vertoningen en vermakelijkheden;
  • belasting op de logies.

Belastingplichtige heeft daartoe een aangifteformulier ontvangen via de post.

Via de knop Online aanvragen kun je de aangifte online doen. De toegangcodes staan vermeld op de papieren aangifte.

Indien belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen moet hij zelf het intiatief nemen om deze in te dienen. Ook dit kan via de links hieronder.

De papieren versie terugsturen via de post kan ook op het adres Burg 12 te 8000 Brugge.

Deel deze pagina