Aankomstverklaring

Een aankomstverklaring is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een periode van max. 90 dagen in België verblijft in het kader van toerisme, zaken of familiebezoek.

De periode van 90 dagen is afhankelijk van de duur van het visum of van de geldigheid van de verblijfskaart van een andere lidstaat.

Voorwaarden

  • Je moet in legaal verblijf zijn.
  • Je moet verblijven op een privéadres in Brugge. 

Procedure

  • Maak een afspraak voor 'Aankomstverklaring'.
  • Je ontvangt de aankomstverklaring met de melding van de uiterste datum van toegestaan verblijf.
  • Een wijkinspecteur komt controleren of je inderdaad vertrokken bent.

Meebrengen

  • Paspoort en eventuele verblijfskaart van een andere lidstaat.
  • 1 recente pasfoto en € 2,50 (indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan).

 

Bedrag

€ 2,50

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan de verlenging van een aankomstverklaring aangevraagd worden. Neem hiervoor contact op met één van de medewerkers.

Regelgeving

Vreemdelingenwet

Contactinformatie