Aanleg bushalte ‘Zevenbergenlaan’ in Diksmuidse Heerweg (uitgesteld)

Terug naar wegenwerken

Binnenkort gebeuren er aanpassingen aan een aantal bushalten in Brugge naar aanleiding van het nieuwe bussenplan. In de Diksmuidse Heerweg laat de Stad ter hoogte van huisnummer 284 en aan de overkant tegenaan het kruispunt met de Zevenbergenlaan, dus aan beide kanten van de weg, een bushalte aanleggen. 

Deze werkzaamheden waren voorzien van 5 tot 23 december maar de Stad besliste om de aanleg uit te stellen om optimaal rekening te kunnen houden met alle verzuchtingen.

 

Nieuw bussenplan en ‘Basisbereikbaarheid’
Stad Brugge pleit voor een nieuw openbaar vervoersmodel. Het huidige model waarbij de voorstadslijnen ook het historische stadscentrum bedienen, plaatst de verkeersleefbaarheid onder druk. Het nieuwe bussenplan kadert in het decreet ‘Basisbereikbaarheid’, opgesteld door De Lijn en de Vlaamse Overheid (invoering 1 juli 2023). Dit nieuwe decreet zet krijtlijnen uit voor een nieuw bussenplan voor Vlaanderen en dus ook voor Brugge.

Het decreet voorziet:

  • het toegankelijk maken van de bushaltes voor alle gebruikers, met of zonder beperking, ongeacht leeftijd en omstandigheden zodat iedereen zich zelfstandig en zonder assistentie kan verplaatsen
  • een meer vraaggeoriënteerde inpassing van de buslijnen, wat betekent dat de buslijnen vooral aanwezig moeten zijn op plaatsen waar (veel) mensen wonen/werken
  • een zo efficiënt mogelijke inplanning van de busroutes (rechtlijnig, met zo weinig mogelijk ommetjes).

Dit betekent dat voor Brugge een integrale hertekening van het Openbaar Vervoernetwerk noodzakelijk is. De Vlaamse Overheid communiceert in de nabije toekomst nog uitvoerig over dit nieuwe bussenplan.

De halte in de Diksmuidse Heerweg ligt op een nieuwe lijn, die maar bediend zal worden vanaf 1 juli 2023. De werkzaamheden worden echter al binnenkort uitgevoerd. Zo kunnen zoveel mogelijk haltes langs de nieuwe reiswegen toegankelijk worden gemaakt tegen 1 juli 2023.

Timing uitvoering
Aannemer Tibergyn uit Gullegem plaatst de bushaltes in opdracht van Stad Brugge. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 5 december 7.30 uur tot vrijdag 23 december 17.30 uur.
De werkzaamheden kunnen vertraging oplopen door slecht weer of technische problemen.

Locatie

Diksmuidse Heerweg
8000 Brugge

Gevolgen

 

 Meer informatie over de werkzaamheden
Het plan staat op www.brugge.be/sint-andries bij ‘werkzaamheden en projecten’, onder ‘Diksmuidse Heerweg: plaatsen bushaltes’.

Algemene informatie

Opdrachtgever
Stad Brugge
Aannemer
Tibergyn uit Gullegem

Deel deze pagina