Aanvraag petanqueveld

petanquepleinPetanque is populair en Brugge telt dan ook heel wat petanquevelden. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij een vereniging om petanque te spelen.

Wie met een paar mensen in de buurt een spelletje wil spelen kan dat op één van de 231 petanquevelden die zich in Brugge op 47 verschillende locaties bevinden.

Buurtbewoners of een buurtcomité kunnen ook een aanvraag indienen voor de aanleg van een petanqueveld.

 

Voorwaarden

Wanneer de aanleg van een petanqueveld wordt overwogen, moet er voldaan worden aan volgende voorwaarden:

  • Er moet een concrete vraag zijn van diverse buurtbewoners/buurtcomité. Het initiatief moet immers gedragen worden door alle omwonenden.
  • Een peter of meter moet zich opgeven voor het petanqueveld. Die      persoon staat in voor het algemeen onderhoud en het verwijderen van zwerfvuil.

 

Procedure

Jouw aanvraag mail je naar openbaardomein@brugge.be

Als de Stad Brugge van een groep buurtbewoners of vanuit een buurtcomité een aanvraag krijgt, zal door de stad een rondvraag georganiseerd worden.
Hierbij wordt gepolst naar het draagvlak en het toekomstig gebruik van het nieuwe petanqueveld.