Aanleunwoningen

Aanleunwoningen zijn woningen voor senioren die nog kunnen en willen zelfstandig wonen.
Deze woningen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van een woonzorgcentrum (WZC), en een aantal zijn door middel van een oproepsysteem met het WZC verbonden.
Voor wie nog voldoende zelfredzaam is (en erop staat) om zelfstandig te blijven wonen is een aanleunwoning een aangewezen oplossing.

Voorwaarden

65 jaar of ouder zijn
minstens 1 jaar in Brugge wonen

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van het OCMW Brugge:
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
t. 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

Meebrengen

elektronische identiteitskaart
bewijzen van inkomsten

Bedrag

De prijs is afhankelijk van de locatie:
Hoedenmakersstraat: tussen 372,48 en 407,00 euro
Papegaaistraat: tussen 303,25 en 317,96 euro
Noord-Gistelhof: tussen 315,00 en 344,04 euro
Wiermeers - Kluppelmeers: tussen 261,00 en 349,12 euro

Dit zijn huurprijzen zonder de verplichte huur van het alarmtoestel (80 euro/maand).
Voor de installatie van het alarmtoestel is een vaste telefoonlijn nodig.

Contactinformatie