Register verwaarloosde woningen

Maak telefonisch een afspraak

Wanneer wordt een woning of gebouw als verwaarloosd gezien?

 • Een woning of gebouw is verwaarloosde als:
  • 1° de water- of winddichtheid is aangetast en/of;
  • 2° de stabiliteit is aangetast en/of;
  • 3° onderdelen dreigen los te komen en/of;
  • 4° voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.
 • Let op: een bedrijfsgebouw gelegen op een perceel dat minstens 500m² groot is, wordt beschouwd als een verwaarloosd bedrijfsgebouw.

Waarom registreren?

Verwaarlozing van woningen en/of gebouwen (gelegen op percelen kleiner dan 500m²) brengt verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid in de stad. De stad Brugge wil de eigenaars er toe aanzetten om hun woning(en) en/of gebouw(en) te herstellen.

Gevolg van de registratie

Geregistreerde woningen en/of gebouwen kunnen belast worden met een verwaarlozingsheffing.
Het belastingsreglement bepaalt wanneer een pand belast wordt en hoeveel de heffing bedraagt. Daarnaast voorziet dit reglement ook vrijstellingen op basis van de situatie van de heffingsplichtige, en op basis van de toestand van het gebouw of de woning.

Procedure

Onderzoek en opname in het verwaarlozingsregister

 • De eigenaar wordt ingelicht over de verwaarloosde elementen aan het eigendom. Daarbij wordt gevraagd de verwaarloosde elementen binnen een bepaalde termijn te herstellen;
 • Controle uitgevoerde werken door dienst Wonen;
 • Advies college van burgemeester en schepenen;
 • Opname in het verwaarlozingsregister;
 • Mogelijkheid tot beroep tegen opname in het register.

Schrapping uit het register

 • Verzoek tot schrapping door een zakelijk gerechtigde (volle eigenaar, houder recht van opstal of erfpacht, of vruchtgebruiker);
 • Onderzoek schrappingsverzoek door dienst Wonen;
 • Advies college van burgemeester en schepenen over verzoek tot schrapping;
 • Schrapping uit het verwaarlozingssregister.

Regelgeving

Reglement op de registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen

Contactinformatie