Belgische nationaliteit aanvraag

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Die wet kan steeds geraadpleegd worden op het internet (in het Nederlands en in het Frans). Wie dus eenverzoek heeft ingediend vóór 1 januari 2013 krijgt een antwoord volgens de oude procedure.

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden: enkel voor statenlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

Voorwaarden

 • De nationaliteitsverklaring voor volwassenen wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen :
  • Art. 12bis § 1 1°: in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte.
  • Art. 12 bis § 1 2°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, maatschappelijke integratie en economische participatie.
  • Art. 12 bis § 1 3°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie.
  • Art. 12 bis § 1 4°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit OF pensioengerechtigde leeftijd.
  • Art. 12 bis § 1 5°: laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.
 • Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.
 • Er is een speciale procedure voor een kind beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Procedure

 1. Contacteer ons voor een afspraak
 2. Breng bij een eerste bezoek aan ons je verblijfskaart mee.
 3. Je krijgt van de baliemedewerker een lijst van documenten die je nog moet binnenbrengen.

Bedrag

 • € 150
 • Nadat het nationaliteitsdossier in voorbereidende fase volledig werd bevonden door onze dienst,wordt de opdracht gegeven voor de betaling van het registratierecht.
 • Via de link www.Myminfin.be dient de betaling online geregeld te worden.
  • Burger gaat  naar rubriek “mijn betalingen” en voert betaling uit
   Betaalbewijs is dezelfde dag beschikbaar via “mijn documenten”

  • Betaling via overschrijving kan in uitzonderlijke gevallen, de burger dient contact op te nemen met het kantoor Rechtszekerheid op 02 572 57 57

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

 • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
 • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)