Belgische nationaliteit aanvraag

Personen met niet-Belgische nationaliteit kunnen, indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, de Belgische nationaliteit aanvragen.

De medewerkers van team nationaliteit in het Huis van de Bruggeling kunnen je bijstaan in de opmaak van het dossier voor deze aanvraag.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge.
 • In het bezit zijn van een geldige verblijfskaart, dewelke wijst op een duurzaam verblijf.
 • Voldoen aan de vereisten van het wettelijke verblijf.

Let op: voor ieder persoon wordt de toestand apart bekeken - ieder dossier is uniek

Procedure

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Die wet kan steeds geraadpleegd worden op het internet (in het Nederlands en in het Frans). Wie dus een verzoek heeft ingediend vóór 1 januari 2013 krijgt een antwoord volgens de oude procedure.

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden: enkel voor statenlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor een kind beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

 1. Maak een afspraak "aanvraag Belgische nationaliteit", dit kan telefonisch of online.
 2. Breng bij een eerste bezoek aan ons je verblijfskaart mee.
 3. Je krijgt van de baliemedewerker een lijst van documenten die je nodig hebt om je dossier op te maken.
  De medewerker helpt je met de opmaak van je dossier vooraleer dit naar de rechtbank wordt doorgestuurd.  Deze heeft dan advies in het al dan niet goedkeuren van je aanvraag.

Meebrengen

verblijfskaart en/of andere identiteitsdocumenten

Bedrag

 • € 150

Let op: betaal niet vooraleer de medewerker van team nationaliteit je dossier heeft gecontroleerd

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

 • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
 • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)

Contactinformatie