Belgische nationaliteit aanvraag

Personen met niet-Belgische nationaliteit kunnen, indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, de Belgische nationaliteit aanvragen.

Stad Brugge helpt je bij de opmaak van het dossier voor deze aanvraag.

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister van Brugge.
 • Je bent in het bezit van een geldige verblijfskaart die wijst op een duurzaam verblijf.
 • Je voldoet aan de vereisten van het wettelijke verblijf voor de laatste 5 jaar.

Procedure

 1. Maak een afspraak en kom langs in het het Huis van de Bruggeling
 2. Breng je verblijfskaart mee
 3. De medewerker geeft je uitleg en een lijst van documenten die je nodig hebt om je dossier op te maken.
 4. De medewerker helpt je dossier opmaken.
 5. Je dossier wordt naar het Parket doorgestuurd. 
  Het Parket geeft advies in het al dan niet goedkeuren van je aanvraag. De procedure duurt maximum 4 maanden.
 6. Betaal je registratierecht via de website van de federale overheid.

  Let op: betaal niet vooraleer de medewerker van team nationaliteit je dossier heeft gecontroleerd

Bedrag

€ 150

Uitzonderingen

 • De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden: enkel voor staatslozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.
 • Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.
 • Er is een speciale procedure voor een kind onder de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

 • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
 • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)

Contactinformatie