Aanvraag toelage sport- en ontspanningsevenementen

Subsidies die verkregen kunnen worden voor de organisatie van een evenement op Brugs grondgebied met een bovenlokale uitstraling.

doorlooptijd van aanvraag tot afhandeling: 

  • Aanvraag indienen tussen 1 januari & 31 december maar minimum 4 weken voor evenement.
  • Uitbetaling op basis van bewezen kosten in het jaar volgend op het werkjaar

Voorwaarden

  • Plaatsvinden op het grondgebied Brugge.
  • Minimum een sportieve return inhouden voor de Brugse bevolking.
  • Kaderen in de missie van de sportdienst Brugge, nl. “Stad Brugge streeft naar een laagdrempelige toegang tot een actieve sportbeoefening en een permanente stimulering van alle inwoners tot het optimaal en duurzaam sporten en bewegen in kwalitatieve omstandigheden. Brugge wil een positief klimaat creëren waarin sportbeoefening en engagement aangemoedigd worden.”
  • Minstens een bovenlokale uitstraling hebben.
  • Op alle communicatie (folders, posters, website, nieuwe media, …) wordt minstens het logo van de stad vermeld (logo is hiernaast te downloaden).
  • Georganiseerd worden in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het afgelopen jaar. 
  • 1 aanvraag per jaar

Meebrengen

De klant dient vooraf een aanvraagformulier in voor het verkrijgen van een toelage.

Na afloop van het evenement dient de klant een dossier met kostenoverzicht in, met daarbij ook de bewijsstukken van betaling (facturen) 

Regelgeving

Contactinformatie