Aanvraag energiepremie voor kinderopvang - formulier

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Tussenkomst energiepremie voor kinderopvang

Op donderdag 10 november is in het vast bureau (OCMW Brugge)  beslist om een energiepremie uit te betalen aan de vergunde kinderopvanglocaties in Brugge (zowel kinderopvang baby's en peuters als kinderopvang schoolgaande kinderen).

Het gaat over een forfaitaire tussenkomst van €500 met daarbovenop een (nog te berekenen) bedrag per erkende of vergunde plaats boven de 8.

Doe je aanvraag voor zondag 11 december 2022 om 23.59 uur.

Adres van de kinderopvanglocatie:

Adres kinderopvanglocatie

Adres van de vzw, bvba of maatschappelijke zetel:

Adresgegevens 3
Verklaring op eer *

Disclaimer

Let op! Als de gegevens niet correct zijn, dan kan de premie niet uitbetaald of later teruggevorderd worden.

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.