Aanvraag evenement op de openbare weg

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Omwille van onzekere en vaak wijzigende Coronamaatregelen zal 3 weken voorafgaand de eventdatum via mail een CRM Risk document opgevraagd worden dat binnen de week moet bezorgd worden aan de de dienst Organiseren / Vrije Tijd (vrijetijd.vergunningen@brugge.be). 

 

Alle info: https://www.covideventriskmodel.be/assets/docs/protocol-nl.pdf en op de officiële website https://www.covideventriskmodel.be/

 

Gegevens verantwoordelijke

Adresgegevens 1
Datum en tijd *
Start opbouw *
Einde afbouw *
Datum en tijd *
Maak je gebruik van podia? *
Datum of data *
Is er een concert aan je evenement verbonden? *
Datum en uur *
Plaats je tenten kleiner dan 20 m²? *
Plaats je tenten groter dan 20 m² maar kleiner dan 50m²? *
Plaats je tenten groter dan 50 m²? *

Indien je een tent of tenten plaatst van groter dan
50 m² moet je een aparte fiche invullen.
Je moet ook attesten voor de brandweerstand indienen,
te bekomen via de tentenfirma.

Speel je muziek of gebruik je een omroepinstallatie? *
Wens je muziek (inclusief soundchecks) te spelen, geef dan voor iedere tijdstip afzonderlijk een begin- en einduur)gespeeld wordt *
Moeten er straten worden afgesloten voor het verkeer? *
Moeten er parkeerplaatsen worden voor behouden? *

Voor mobiele fietsstallingen dien je een aanvraag in bij de Uitleendienst, minstens één maand voorafgaand aan het evenement.

Is er hinder voor het openbaar vervoer (De Lijn)? *
Gaat er een rommelmarkt gepaard met je evenement? *
Datum
Nemen er professionele handelaars aan deel? *
Reken je standgeld aan? *
Wens je elektriciteit af te nemen? *

Indien je elektriciteit wenst af te nemen vul je per
locatie deze fiche in 

Gebruik je een generator? Gebruik een generator enkel indien geen elektriciteit voorhanden is. *
Gebruik je spandoeken en vlaggen? *
Wanneer? *
Deel je flyers uit tijdens het evenement? *
Datum en tijd *
Wordt er drank aangeboden? *
Wordt er eten aangeboden? *
Hoe wordt het eten bereid? *
Datum *
Zal er één of meerdere foodtrucks (incl mobiele frituren) aanwezig zijn? *
Hoe wordt het eten bereid door de foodtrucks *
Plaats je sanitaire units? Bij een opkomst hoger als 500 ben je als organisator verondersteld in sanitaire units te voorzien. *
Datum of data *
Lozing of eigen opvang? *
Is er bewegwijzering? *
Datum of data *

Geef aan of het volgende plaats zal vinden tijdens je
evenement.

Muzikale optochten *
Vuurwerk, kampvuur of koolvuurtjes *
Plaatsen van een springkasteel *
Oplaten ballonnetjes *
Plaatsen van een verkoopskraam *

Je kan al een ontwerp van een bewonersbrief opmaken aan de hand van dit document, niet eerder te bezorgen in de buurt dan na ontvangst van de eventtoelating door het stadsbestuur.

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.