Aanvraag evenement op de openbare weg

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens verantwoordelijke

Adresgegevens 1
Datum en tijd *
Start opbouw *
Einde afbouw *
Maak je gebruik van een barbecue? *
Datum en tijd *
Maak je gebruik van podia? *
Datum of data *
Is er een concert aan je evenement verbonden? *
Datum en uur *
Plaats je tenten groter dan 20 m²? *
Plaats je tenten groter dan 50 m²? *

Indien je een tent of tenten plaatst van groter dan
50 m² moet je een aparte fiche invullen.
Je moet ook attesten voor de brandweerstand indienen,
te bekomen via de tentenfirma.

Speel je muziek of gebruik je een omroepinstallatie? *
Wens je muziek (inclusief soundchecks) te spelen, geef dan voor iedere tijdstip afzonderlijk een begin- en einduur)gespeeld wordt *
Moeten er straten worden afgesloten voor het verkeer? *
Moeten er parkeerplaatsen worden voor behouden? *

Voor mobiele fietsstallingen dien je een aanvraag in bij de Uitleendienst, minstens één maand voorafgaand aan het evenement.

Is er hinder voor het openbaar vervoer (De Lijn)? *
Gaat er een rommelmarkt gepaard met je evenement? *
Datum
Nemen er professionele handelaars aan deel? *
Reken je standgeld aan? *
Wens je elektriciteit af te nemen? *

Indien je elektriciteit wenst af te nemen vul je per
locatie deze fiche in 

Gebruik je een generator? Gebruik een generator enkel indien geen elektriciteit voorhanden is. *
Gebruik je spandoeken en vlaggen? *
Wanneer? *
Deel je flyers uit tijdens het evenement? *
Datum en tijd *
Wordt er drank verkocht? *
Wordt er eten verkocht? *
Datum *
Plaats je sanitaire units? Bij een opkomst hoger als 500 ben je als organisator verondersteld in sanitaire units te voorzien. *
Datum of data *
Lozing of eigen opvang? *
Is er bewegwijzering? *
Datum of data *

Geef aan of het volgende plaats zal vinden tijdens je
evenement.

Muzikale optochten *
Vuurwerk, kampvuur of koolvuurtjes *
Plaatsen van een springkasteel *
Oplaten ballonnetjes *
Plaatsen van een verkoopskraam *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.