Aanvraag huursubsidie jeugdlokaal

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Algemene richtlijnen

 

Als je een toelage aanvraagt om het huurgeld van je accommodatie terug te betalen kan dit enkel als het huurgeld al betaald is.
We kennen vooraf geen subsidies toe.

 

 • Je kan een keer per kalenderjaar een aanvraag doen voor deze subsidie.
 • Je kan de aanvraag indienen voor 30 april of voor 30 september
 • De huurperiode mag maximaal 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag starten. Huurperiodes waarvoor je al subsidie verkreeg komen niet meer in aanmerking.
Ik heb de algemene richtlijnen gelezen *

Gegevens vereniging

Soort vereniging *

Contactpersoon

Aanvraag subsidie

Wij huren voor onze reguliere werking *
Periode of vakantie *
Huurprijs per *
Adres van het gehuurd lokaal/gebouw

Bijlages

 

We verwerken de aanvraag pas na het verwerken van alle documenten. Bezorg je de bijlages liever op papier, dan heb je hiervoor 10 dagen tijd. Daarna vervalt je aanvraag.

 

Je kan alle documenten opsturen naar de Jeugddienst, Binnenweg 2, 8000 Brugge

of 

Breng alles binnen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

 

1. Aanvraag om toelage

Vul het formulier in, druk het af, onderteken het en bezorg het ons.


Het formulier kan je hier terugvinden.

Informatie voor de aanvrager

 

1. Uitleg procedure

 • Aanvraag en verplichte bijlagen kunnen het ganse jaar ingediend worden

 • Aanvragen worden gedurende 2 periodes per jaar verwerkt door de jeugddienst:

  Periode 1 heeft een uiterste indiendatum op 30 april

  Periode 2 heeft een uiterste indiendatum op 30 september

 • De subsidieaanvraag wordt verwerkt

 • De aanvrager wordt op de hoogte gebracht of de aanvraag al dan niet werd aanvaard

 • Bij goedkeuring van de aanvraag worden het voorziene subsidiebedrag en uitbetalingstermijn meegedeeld


2. Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50% van de effectief gemaakte kosten met een maximum van 1.000 euro per jeugdvereniging, per jaar.

 

Ik heb de info gelezen *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.