Aanvraag investering jeugdlokaal

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Algemene richtlijnen

 

Investeringen = voor infrastructuurwerken met uitgaven hoger dan 6.000 euro

 • Je kan de aanvraag voor subsidie indienen voor 30 april of voor 30 september.
 • Je kan pas starten met de werken nadat je goedkeuring kreeg van het stadsbestuur.

Volgende verenigingen kunnen de subsidie niet aanvragen

 • Particuliere jeugddiensten
 • Jeugdmuziekateliers
 • Politieke jongerenbewegingen
 • Jeugdwerk dat voor de werking niet gesubsidieerd wordt via een algemeen reglement van de stedelijke jeugddienst, maar wel via een contract, overeenkomst of nominatieve inschrijving op het stadsbudget
 • Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden

 

Ik heb de algemene richtlijnen gelezen *

Gegevens vereniging

Soort vereniging *

Contactpersoon

Aanvraag subsidie

Adres waar jullie de werken willen uitvoeren

Adres van het gehuurd lokaal/gebouw
Wie is de eigenaar van de infrastructuur *

Bijlages

De maximale bestandgrootte bedraagt 10MB.

Informatie voor de aanvrager

 

1. Uitleg procedure

 1. Aanvraag en verplichte bijlagen kunnen het ganse jaar ingediend worden

 2. Aanvragen worden gedurende 2 periodes per jaar verwerkt door de jeugddienst:
  Periode 1 heeft een uiterste indiendatum op 30 april
  Periode 2 heeft een uiterste indiendatum op 30 september

 3. De subsidieaanvraag wordt verwerkt

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht of de aanvraag al dan niet werd goedgekeurd.

 

2. Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van in welke klasse de werken vallen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst met werken per klasse vast.

Klasse 1

 • Kosten kleiner of gelijk aan €413.820 (incl. BTW)

Jij betaalt de BTW
Stad Brugge betaalt het overige bedrag.

 • Kosten meer dan €413.820 (incl. BTW)

Stad Brugge betaalt €342.000

Klasse 3

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de motivatie in het dossier en door de beschikbaarheid van middelen op het stadsbudget. Het bedrag is maximaal €80.000 en er wordt maximaal 70% van de kosten (incl. BTW) gesubsidieerd.

Klasse 2

 • Kosten kleiner of gelijk aan €250.000

Stad Brugge betaalt 70% van de kosten (incl. BTW)

 • Kosten groter dan €250.000 (incl. BTW)

Stad Brugge betaalt €175.000

Ik heb de info gelezen *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.