Aanvraag kleine uitgaven jeugdlokaal

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging
Ik heb de algemene richtlijnen gelezen *

Algemene richtlijnen

 

Kleine uitgaven
= voor kleinere infrastructuurwerken
= subsidie is maximaal €6.240 per vereniging per jaar
= de werken werden al uitgevoerd en betaald, want vooraf aanvragen van werken is niet nodig

 

 • Je kan de aanvraag voor subsidie indienen voor 31 maart of voor 30 september.
 • De werken waarvoor subsidie wordt aangevraagd, werden uitgevoerd tot maximaal 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag (aan te tonen via de factuurdatum)

  Werken waarvoor je al subsidie verkreeg komen niet meer in aanmerking.

 • Voeg altijd facturen op naam van de aanvrager en foto’s toe

  Opgelet! Slechts per uitzondering worden losse kassatickets aanvaard. De totale som van de kassatickets is per aanvraag beperkt tot maximaal 300 euro.

Volgende verenigingen kunnen deze subsidie niet aanvragen

 • Particuliere jeugddiensten
 • Jeugdmuziekateliers
 • Politieke jongerenbewegingen
 • Jeugdwerk dat voor de werking niet gesubsidieerd wordt via een algemeen reglement van de stedelijke jeugddienst, maar wel via een contract, overeenkomst of nominatieve inschrijving op het stadsbudget
 • Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden

Gegevens vereniging

Soort vereniging *

Contactpersoon

Aanvraag subsidie

Welk type werken heeft de vereniging uitgevoerd *

Adres waar de werken werden uitgevoerd

Adres van het gehuurd lokaal/gebouw
Wie is de eigenaar van de infrastructuur *

Bijlages

 

Je kan hier in het formulier alle bijlages uploaden of ze op papier indienen: 

 • opsturen naar de Jeugddienst, Binnenweg 2, 8000 Brugge of 
 • Afgeven aan de balie in het Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

1. Aanvraag om toelage

 

Gelieve deze in te vullen, daarna af te drukken, en ondertekend terug te bezorgen.


Het formulier kan je hier terugvinden.

Ik heb de info gelezen *

Informatie voor de aanvrager

 

1. Uitleg procedure

 • Aanvragen worden gedurende 2 periodes per jaar verwerkt door de jeugddienst:

  Periode 1 heeft een uiterste indiendatum op 31 maart
  Periode 2 heeft een uiterste indiendatum op 30 september 

 • De subsidieaanvraag wordt verwerkt

 • De aanvrager wordt op de hoogte gebracht of de aanvraag al dan niet werd aanvaard

 • Bij goedkeuring van de aanvraag worden het voorziene subsidiebedrag en uitbetalingstermijn meegedeeld

2.  Subsidiebedrag

 

De subsidie bedraagt een bepaald percentage van de effectief gemaakte kosten met een maximum van 6.240 euro per jeugdvereniging, per jaar.

 • Veiligheid en/of gezondheidswerken 80% max 6.240 euro
 • Onderhoud en/of renovatie 50% max 3.900 euro
 • Esthetische werken 30% max. 1.000 euro

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.