Aanvraag suggestie andere locatie beweegcontainer

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Bij aanvraag locatie, hou rekening met volgende zaken:

  • Beschikbaar oppervlak van 10 m op 12 m
  • Locatie bereikbaar voor grote vrachtwagen met grijparm
  • Stevige ondergrond, mag van steen zijn 

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.