Aanvraag ontlening stadsmateriaal

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Met dit formulier kun je stadsmateriaal ontlenen bij de Uitleendienst.

Geef zo volledig mogelijk: 

 • jouw gegevens voor een correcte facturatie
 • info over het evenement waarvoor je stadsmateriaal wenst te ontlenen
 • welk materiaal je wenst te ontlenen, alsook de hoeveelheid van elk item.

Vul je rijksregisternummer in als je geen ondernemingsnummer hebt.

Opgelet: Vul hieronder het adresvan de maatschappelijke zetel in, zoals vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Adresgegevens 1

Let op (zoals vermeld staat in ons reglement):

 • Materiaal moet minimum 2 weken voordien aangevraagd worden (podia bij voorkeur 1 maand).
 • Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
Datum van het evenement (enkel de dag waarop het evenement doorgaat vermelden): *
Wens je vervoer door stad Brugge?

Stad Bruggestaat altijd zélf in voor het transport van materiaal waarvoor specifieke technische kennis nodig is, voor zover de werkplanning dit toelaat.

 • Dit zijn o.a. podia, tribunes, muziektorens, kiosken en movilo’s.

 

De Stad staat altijd zelf in voor het transport van materiaal waarvoor specifieke technische kennis nodig is en zover de werkplannin,g dit toelaat. Dit zijn onder andere podia, tribunes, muziektorens, kiosken en movilo’s. Voor al het andere materiaal voorziet de gebruiker normaal gezien zelf transport.

 

De gebruiker betaalt een vergoeding per vervoerd item. Er is hiervoor een minimum- en maximumvervoerstarief.

 • Het minimumtarief bedraagt 121 euro en maximum 605 euro (bedragen inclusief btw)

De huur- en transportprijs hangt af van de gebruiker:

Categorie

Huurtarief

Aanvragen materiaal

Vervoer

Aanvragen transport

A

 • Groep Brugge
 • Stedelijke vzw’s

 

Gratis

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige jaar of in de eerstvolgende 2 jaren

Gratis

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige jaar of in de eerstvolgende 2 jaren

B

 • Stedelijke adviesraden
 • Organisatoren voor hun ondersteund evenement
 • Organisatoren van benefieten

 

Gratis

(3 keer per jaar – daarna voordeel-huurtarief)

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige jaar of in de eerstvolgende 2 jaren

Gratis (3 keer per jaar, daarna betalend)

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige jaar of in de eerstvolgende 2 jaren

C

 • Erkende Brugse verenigingen
 • Brugse scholen en kinderdagverblijven
 • Organisatoren van erkende buurt- en wijkfeesten

 

Gratis

(3 keer per jaar – daarna voordeel-huurtarief)

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige of in het eerstvolgende jaar

Betalend

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige of in het eerstvolgende jaar

D

 • Vzw’s, stichtingen en feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk
 • Overheidsinstanties en intercommunales

 

Voordeel-huurtarief

Enkel voor evenementen die plaatsvinden in het huidige of in het eerstvolgende jaar

Betalend

Enkel voor evenementen die plaatsvinden binnen 3 maand

E

 • Organisatoren van privé- en commerciële evenementen
 • Organisatoren die niet in categorieën A tot en met D ondergebracht kunnen worden

 

Basishuurtarief

Enkel voor evenementen die plaatsvinden binnen 1 maand

Betalend

Enkel voor evenementen die plaatsvinden binnen 1 maand

 

Voor dit evenement werd een aanvraag ingediend voor het gebruik van het openbaar domein in openlucht of op privaat domein in openlucht mét openbaar karakter
Reglement voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst van Stad Brugge *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.