Aanvraag ontlening stadsmateriaal

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Met dit formulier kun je stadsmateriaal ontlenen bij de uitleendienst . Geef je identificatiegegevens op zoals gevraagd in het onderstaande formulier, geef de noodzakelijke gegevens over het evenement waarvoor je stadsmateriaal wenst te ontlenen en geef dan tot slot duidelijk aan welk materiaal je wenst te ontlenen en ook de hoeveelheid van elk item.

 

OPGELET: vraag je materiaal bij voorkeur minimum 2 weken voordien aan (podia 1 maand) om zeker te zijn dat je aanvraag tijdig verwerkt kan worden.

Als je een ondernemingsnummer hebt vul je dit in. Als je er geen hebt, vul je je rijksregisternummer in.

Opgelet: Vul hieronder het adres van de maatschappelijke zetel in, zoals vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Adresgegevens 1
Datum van het evenement (enkel de dag waarop het evenement doorgaat vermelden): *
Wens je vervoer door de Uitleendienst

Reglement artikel 8: De Stad staat altijd zelf in voor het transport van materiaal waarvoor specifieke technische kennis nodig is. Dit zijn onder andere podia, tribunes, muziektorens, kiosken en movilo’s.
Voor al het andere materiaal voorziet de gebruiker normaal gezien zelf transport.
De gebruiker betaalt een vergoeding per vervoerd item. Er is een minimum-en maximumvervoerstarief.

Transport is slechts mogelijk voor zover de werkplanning dit toelaat.

Reglement voor het gebruik van de uitleendienst van stad Brugge *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.