Sommige personen kunnen aanvraag doen om een verblijfsrecht te verkrijgen op basis van humanitiare (9bis) of medische (9ter) redenen.

Hiervoor kun je:

  • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

Beide aanvragen zijn uitzonderingsprocedures om in buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf te bekomen.

Procedure

Aanvraag Regularisatie 9bis

  1. De aanvraag 9bis wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar je verblijft. Dit kan je doen via een advocaat, een hulporganisatie of je maakt zelf een aanvraag op.
  2. Na ontvangst van deze aanvraag 9bis gebeurt een controle van het adres door de wijkinspecteur.
  3. Je wordt uitgenodigd voor ondertekening van de documenten.
  4. Het volledige dossier wordt naar de dienst Vreemdelingenzaken doorgestuurd.
  5. Na ontvangst van de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken word je opnieuw uitgenodigd.

Aanvraag regularisatie 9ter

  • De aanvraag 9ter moet via een advocaat aangetekend verstuurd worden naar de dienst Vreemdelingenzaken. Dit verloopt niet via Stad Brugge.

Bedrag

In sommige gevallen moet je een administratieve bijdrage betalen aan de dienst Vreemdelingenzaken. Het bewijs van deze betaling voeg je bij de aanvraag.

Regelgeving

Vreemdelingenwet

Contactinformatie