Regularisatie 9bis

Dit is een aanvraag om een verblijfsrecht te verkrijgen op basis van humanitiare (9bis)  of medische (9ter)redenen.

Voorwaarden

Beide aanvragen zijn uitzonderingsprocedures om in buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf te bekomen.

Procedure

  • De aanvraag 9bis wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar je verblijft. Dit kan je doen via een advocaat, een hulporganisatie of je maakt zelf een  aanvraag op.
  • Na ontvangst van deze aanvraag 9bis gebeurt een controle van het adres door de wijkinspecteur.
  • Je wordt uitgenodigd voor ondertekening van documenten.
  • Het volledige dossier wordt naar dienst Vreemdelingenzaken doorgestuurd.
  • Na ontvangst van de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken word je opnieuw uitgenodigd

 

  • De aanvraag 9ter moet via een advocaat aangetekend verstuurd worden naar de dienst Vreemdelingenzaken. Dit verloopt niet via de gemeente.

 

Bedrag

In sommige gevallen moet je een administratieve bijdrage betalen aan de dienst Vreemdelingenzaken. Het bewijs van deze betaling voeg je bij de aanvraag.

Regelgeving

Vreemdelingenwet

Contactinformatie