Aanvraag om subsidie lokaal sociaal beleid - formulier

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1
Je vraagt een subsidie aan in het kader van het gemeentelijk subsidiereglement voor *
Is dit de enige subsidie die je ontvangt van de stad of OCMW als ondersteuning van de gewone jaarwerking *
Heb je minstens 1 ontmoetingsactiviteit georganiseerd in het vorige kalenderjaar? *
Heb je minstens 1 vormingsactiviteit georganiseerd in het vorige kalenderjaar? *
Heb je minstens 1 sport- of beweegactiviteit georganiseerd in het vorige kalenderjaar? *
Heb je minstens 1 culturele activiteit georganiseerd in het vorige kalenderjaar? *

HANDTEKENING

 


We vragen om de aanvraag na ontvangst in je mailbox af te drukken, te ondertekenen (in de ruimte hierboven) en terug te sturen naar ons.

Zorg ervoor dat de scan van voldoende kwaliteit is en de aanvraag (zonder je e-mailheader) op 1 pagina staat.

  • Via mail aan sociaalbeleid@brugge.be
  • Via het Huis van de Bruggeling, Cel Lokaal Sociaal Beleid, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.