Aanvraag toelage detailhandel en horeca in Brugge

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Gegevens handelszaak

Adres maatschappelijke zetel
Hoedanigheid van de aanvrager *
Huidige bestemming van het pand *

Maatschappelijke zetel

Adresgegevens 2

Omschrijving concept

Verbouwing - heropbouw en/of herinrichting van het pand

Zaak komt voor op de lijst leegstand van het centrummanagement (raadpleeg website)

Is de zaak een buurtwinkel? Details buurtwinkel:

Type buurtwinkel:

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.