Aanvraag voor straatanimatie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aanvraag voor straatanimatie

Adresgegevens 1

Dagvergunning(en)

maximum 3/maand - day permit date

Weekvergunning(en)

minimum 14 dagen voordien aanvragen (loopt van maandag t/m zondag en wordt verzonden via de post)                          

(week permit date – valid from Monday till and including Sunday)

 

Inwoners van Brugge  2 week vergunningen/maand

Niet-inwoners van Brugge 1 week vergunning/maand

 

(! Andere regeling juli – aug – sept  zie Reglement Art 2*)

Enkel akoestisch optreden toegelaten – versterkte muziek met generator, MP3, etc .. steeds verboden !

 

Lees het reglement voor het brengen van straatanimatie https://www.brugge.be/straatanimatie-reglement-dd-25-juni-2019

 

Overtredingen worden bestraft met een administratieve geldboete, overeenkomstig de GAS-wet (art.5 Sanctie)

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.