Aanvraag vrijstelling activeringsheffing

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens belastingplichtige

Adresgegevens 1

Gegevens aanslagbiljet activeringsheffing

Deze gegevens staan vermeld op de voorzijde van het aanslagbiljet.

Aanvraag vrijstelling

Kies de vrijstelling waarvoor je in aanmerking komt

Toevoegen bewijsstukken

Voeg de bewijsstukken toe die een vrijstelling rechtvaardigen. De bevoegde dienst informeert de belastingplichtige of de stukken voldoen.
Voorbeelden van bewijsstukken zijn: attesten, foto's, aktes, ...

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.