Aanvraag conformiteitsattest

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van het pand

Adresgegevens 1
Wenst u voor meerdere woningen in het pand een conformiteitsattest aan te vragen? *
Verhuurt u al deze woningen aan studenten, of wenst u dat te doen? *

Gegevens van de eigenaar

Vraagt u het conformiteitsattest aan als natuurlijk persoon of als rechtspersoon? *
Adresgegevens 3
Bent u volmachthouder, voogd, curator, bewindvoerder, zaakvoerder of advocaat van de aanvrager? *

Communicatie bestemd voor de aanvrager wordt in dat geval aan deze contactpersoon gericht. Bewijs van rol is verplicht.

Rol: *
Adresgegevens 2

Bewoning

Is de woning bewoond? *

Gegevens van de bewoner

Verplicht toe te voegen documenten

Bevat het gebouw meerdere woningen? *

Opgelet: eenzelfde lokaal kan meerdere van deze functies bevatten. Wees volledig.

Optioneel toe te voegen documenten

Vink aan voor gelezen *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.