Aanvraagformulier subsidie menstruatiearmoede

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Groep Brugge wil kinderen en jongeren maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen bieden. Brugse secundaire scholen kunnen daarom intekenen op het reglement ter bestrijding van menstruatiearmoede en een subsidie ontvangen om menstruatiearmoede aan te pakken en bespreekbaar te maken op de school.

Gegevens van de aanvrager

Rekeningnummer

Contactpersoon

Aanvraag

De school kan tijdens het schooljaar 1 subsidie krijgen voor:

 • de aankoop van menstruatiekastjes of materiaal om kastjes te vervaardigen waarin menstruatiemateriaal ter beschikking wordt gesteld. Dit menstruatiemateriaal is vrij toegankelijk en beschikbaar (bijvoorbeeld in de toiletten) voor de leerlingen. De plaats en manier waarop de school het menstruatiemateriaal aanbiedt, is best niet stigmatiserend.
  Omschrijf hoe de school het menstruatiemateriaal wil voorzien:
  Via kastjes of op een andere manier? Zelf vervaardigd of aangekocht? Hoe zorgt de school ervoor dat het materiaal vrij toegankelijk en beschikbaar is? Waar biedt de school het menstruatiemateriaal aan? Hoe voorkomt de school stigmatisering?
 • het ontwikkelen van een communicatieplan waarin de school, samen met de leerlingen (zowel jongens als meisjes), de afspraken rond het gebruik en respecteren van de menstruatiekastjes bepaalt, menstruatieschaamte en -armoede onder de aandacht brengt,… . De school engageert zich om rond het thema menstruatiearmoede te werken en het jaarlijks onder de aandacht te brengen. Groep Brugge stelt hiervoor gratis educatief materiaal ter beschikking waar scholen kunnen op intekenen.
  Omschrijf hoe de school de ontwikkeling van een communicatieplan rond menstruatiearmoede wil aanpakken?

Wil de school een beroep doen op de expertise van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) en de box 'Schilders op bezoek'? www.cgso.be/schilders-op-bezoek.

Het CGSO heeft een educatieve box uitgewerkt om menstruatie en menstruatiearmoede in de klas bespreekbaar te maken. In het kader van de opmaak van het communicatieplan en om menstruatie en menstruatiearmoede bespreekbaar te maken binnen de klas, kan de school ingaan op het inzetten van de expertise van het CGSO. De Brugse scholen die willen, kunnen gratis intekenen op het aanbod van het CGSO bestaande uit een box 'Schilders op bezoek' en een nascholing. Wat kan de school verwachten van de nascholing?

 • Je maakt kennis met de educatieve box ‘Schilders op bezoek’.
 • Je krijgt achtergrondinformatie over het thema.
 • Je krijgt handvatten aangereikt om het thema bij diverse doelgroepen bespreekbaar te maken.
 • Je leert hoe je de methodieken kan aanpassen op maat van je leerlingen.
 • Je krijgt ruimte voor jouw praktijkvragen.
Wil je intekenen op het aanbod van het CGSO? *
 • aankoop van menstruatiemateriaal: de school is vrij om zelf te bepalen welk menstruatiemateriaal het aanbiedt. Na het 3de jaar krijgt de school een bestendigingsbudget voor de aankoop van materiaal. De grootte van het bestendigingsbudget is afhankelijk van het aantal meisjes dat er schoolloopt.

Extra engagement vanuit de school (vink aan):

De school verklaart zich bereid om

Nog enkele richtlijnen

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.