Aanvraagformulier voor de erkenning en subsidiëring van Brugse dierenwelzijnsverenigingen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens invuller

Adresgegevens 1

Gegevens vereniging

Correspondentieadres

Adresgegevens 2
Betreft het een vzw of een feitelijke vereniging? *

Wat is het adres van de maatschappelijk zetel?

Adresgegevens 3

Wat is de naam van de rekeninghouder?

Wat is het adres van de rekeninghouder?

Adresgegevens 4

Contactgegevens bestuursleden

Voorzitter

Adresgegevens 5

Secretaris

Adresgegevens 6

Penningmeester

Adresgegevens 7

Documenten toevoegen voor erkenningsaanvraag

Voeg voor een erkenningsaanvraag de volgende documenten toe:

Documenten toevoegen voor subsidieaanvraag

Verklaring op eer

Vink aan *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.