Aanvraagformulier werkingssubsidie sportverenigingen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aanvraag werkingssubsidie sport

Gegevens club/vereniging

Adres
Aangesloten bij een federatie? *

Gegevens voorzitter

Adres

Gegevens secretaris

Adresgegevens 3

Werkingstoelage

Aanwezig op Algemene vergadering Brugse Sportraad *
Beschikt de club/vereniging over een eigen cafetaria? *
Statuut van de club/vereniging *
Is de club/vereniging verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid *
Is de club/vereniging verzekerd tegen ongevallen? *
Heeft de club/vereniging een verantwoordelijke voor sporterfgoed? *
Heeft de club/vereniging op de website aandacht voor sporterfgoed? *
Staat het logo van de Stad Brugge op je website? *
Is er op je website een link naar de website (brugge.be/sport) en Facebookpagina van de Sportdienst? *
Staat het Brugge-logo op je sportuitrusting? *
Heeft de club/vereniging actieve gediplomeerde scheidsrechters/juryleden? *
Heeft de club/vereniging leden die afgelopen jaar een door de federatie erkende opleiding tot scheidsrechter of jurylid hebben gevolgd of een reeds gediplomeerde scheidsrechter/jurylid die een bijscholing volgde? *
Heeft de vereniging/club een werking voor personen met een handicap? *
Einde aanvraag werkingssubsidie *
Ik wil ook een toelage voor jeugdwerking aanvragen *

Aanvraag toelage voor jeugdwerking

Heeft de vereniging een sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator, verbonden aan de vereniging, die actief deelneemt aan de jeugdopleiding? Minstens houder van het diploma initiator *
Diploma

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.