Aanvragen basispakket energie

De federale overheid besliste op 16 september 2022 om enkele maatregelen te treffen ter ondersteuning van de stijgende energieprijzen. Eén van die maatregelen is het basispakket energie. In de meeste situaties werd het basispakket energie automatisch verrekend op de openstaande facturen of teruggestort op de rekening. 

Zag je op 23 januari 2023 het eerste basispakket niet verschijnen op je elektriciteits- of gasfactuur terwijl je wel aan alle voorwaarden beantwoordt? Dan kan je vanaf dan bij de FOD Economie een aanvraag doen voor het eerste basispakket. Doe dat ten laatste op 30 april 2023.

Indien je hulp wenst bij het aanvragen van het basispakket energie dan kun je hiervoor terecht bij het energieloket. Je kan telefonisch een afspraak maken via het nummer 050/47.55.13

 

 

Voorwaarden

Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor elektriciteit en/of gas heeft, kan van het basispakket elektriciteit genieten, als het contract op de referentiedatum:

 • variabel is of
 • vast is, maar na 30 september 2021 afgesloten of vernieuwd is en
 • niet afgesloten is aan het sociaal tarief

De premie bedraagt voor elektriciteit:

 • 122 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
 • 183 euro voor januari tot maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022)

De premie bedraagt voor gas:

 • 270 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
 • 405 euro voor januari, februari en maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022)

Die bedragen worden in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen of direct op een bankrekening gestort worden.

De referentiedatum is de datum waarop aan de voorwaarden moet voldaan zijn om voor het basispakket elektriciteit in aanmerking te komen.

Huishoudens die gedomicilieerd zijn in een gebouw met een collectieve gasinstallatie waarvan het contract voldoet aan de tarief- en prijsvoorwaarden, hebben ook recht op het basispakket gas.

Procedure

Zitdag op twee locaties:
- Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak.
- d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: enkel op afspraak

Maak telefonisch een afspraak via het nummer 050/47.55.13 of energieloket@ocmw-brugge.be

Meebrengen

 • identiteitskaart en pincode 
 • afrekening of factuur energieleverancier(s)

Bedrag

De premie bedraagt voor elektriciteit:

 • 122 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
 • 183 euro voor januari tot maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022)

De premie bedraagt voor gas:

 • 270 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
 • 405 euro voor januari, februari en maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022)

Contactinformatie