Actieplan 'Veilige Schoolpoort'

In het afgelopen jaar heeft de Lokale Politie Brugge samen met stad Brugge zeer veel inspanningen geleverd om de onmiddellijke schoolomgeving verkeersveiliger te maken.  Dit werd vertaald in een 10-puntenactieplan waarbij 'de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen in de schoolomgeving verhogen' één van deze tien acties was.  De focus van deze projectgroep was gericht op de infrastructuur in de schoolomgeving.  

Wie meer wil weten over de uitrol van dit project kan het bijgevoegde beleidsplan 'Actieplan 'Veilige Schoolpoort' - Zichtbaarheid van de oversteekplaatsen in de schoolomgeving verhogen' raadplegen.  De achterliggende filosofie van hoe we samen kunnen werken aan een verkeersveilige schoolomgeving wordt hier uitgebreid toegelicht.