activiteiten Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen Verdient Vakantie, het vroegere Steunpunt Vakantieparticipatie, is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Via deze organisatie kunnen ledenorganisaties voor mensen in een moeilijke financiële situatie daguitstappen, individuele vakanties en groepsvakanties aanvragen. Deze worden tegen kortingstarief aangeboden. Het aanbod verandert jaar na jaar en kan bekeken worden op de website www.iedereenverdientvakantie.be

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod, moet je aan één van de volgende criteria voldoen:
> verhoogde tegemoetkoming in medische kosten genieten;
> in budgetbeheer zijn;
> in collectieve schuldenregeling zijn;
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt:

Alleenstaande         1.284 euro per maand
Koppel                   1.926 euro per maand

per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra
per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.
 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Wil je meer uitleg of van het aanbod gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

 

Meebrengen

De aanvrager moet bewijzen dat hij/zij tot de doelgroep behoort.
Afhankelijk van de situatie moet hij/zij de volgende documenten meebrengen:
> bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest ziekenfonds of klevertje ziekenfonds)
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Contactinformatie