activiteiten VRIJUIT.NU

VRIJUIT, een organisatie die wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, onderhandelt met vrijetijdsorganisaties. Doel: kortingen op vrijetijdsactiviteiten verkrijgen voor mensen in armoede. Het aanbod staat vermeld op de website.
Bruggelingen kunnen onder meer via het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie hun aanvra(a)g(en) indienen.
De deelnamekost moet bij bestelling betaald worden.
De aanvrager kan voor activiteiten buiten Brugge een tegemoetkoming krijgen in de verplaatsingskosten.

 

 

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod, moet je aan één van de volgende criteria voldoen:
> verhoogde tegemoetkoming in medische kosten genieten
> in budgetbeheer zijn
> in collectieve schuldenregeling zijn
> een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt:

Alleenstaande         1.284 euro per maand
Koppel                   1.926 euro per maand

per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra
per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.
 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Wil je meer uitleg of van het aanbod gebruik maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen
- op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
- op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)
Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

Voor dringende reservaties kan je steeds opbellen naar Bart (0496 90 50 15) of Marie (0478 63 78 09). We zoeken dan samen een oplossing. 

Meebrengen

De aanvrager moet bewijzen dat hij/zij tot de doelgroep behoort. Afhankelijk van de situatie moet hij/zij de volgende documenten meebrengen:
> bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest ziekenfonds of klevertje ziekenfonds)
> bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
> inkomstengegevens

Contactinformatie