Rondleiding en uitstap

Abdij ter Doest

Voormalige Cisterciënzerabdij (12e eeuw) waarvan thans nog de imposante gotische tiendenschuur (13e eeuw) overblijft, alsook een deel van de abdijhoeve met duiventoren (1651) en een monumentale toegangspoort (1662).

Gesticht in 1175 groeide deze abdij uit tot een complex met een kerk, een ziekenzaal, slaapzalen, een eetzaal en dienstgebouwen. Ze werd geplunderd en verwoest in 1571. Enkel de gotische schuur overleefde de geschiedenis. Op de plaats van de abdij verrees in 1651-1652 een hoeve deels uit bouwmateriaal van de abdij, met een woonhuis, stallingen en een duiventoren.

De gotische, 13de-eeuwse schuur is opgetrokken uit 'moefen', grote bakstenen van ca. 5kg. Ze telt drie beuken en negen traveeën. De muren zijn versterkt met steunberen met blindnissen en spitsbogen ertussen. De schuur meet 56 bij 21 meter. Het gebinte wordt geschraagd door twee rijen van tien eiken balken die rusten op een basis van metselwerk, Doornikse steen en een dwarsblok van eik.
Aan het begin van de laan naar Ter Doest staat een barokke kapel (1687) met een Onze-Lieve-Vrouwebeeld en de wapens van Ter Duinen en Ter Doest; op het eind van de laan bevindt zich een poortgebouw dat het jaartal '1662' draagt.

Sinds de jaren 1960 is een gedeelte van de abdijhoeve omgevormd tot een restaurant. Vanaf het voorjaar van 2009 kan er ook overnacht worden in de hoeve en een gedeelte van het poortgebouw. De site is een leuke tussenhalte op een fietstocht naar Lissewege en de polderstreek. Een bezoek aan de unieke 13de eeuwse abdijschuur mag natuurlijk niet ontbreken.

maandag
10.00 tot 18.00 uur
dinsdag
10.00 tot 18.00 uur
woensdag
10.00 tot 18.00 uur
donderdag
10.00 tot 18.00 uur
vrijdag
10.00 tot 18.00 uur
zaterdag
10.00 tot 18.00 uur
zondag
10.00 tot 18.00 uur

Tarieven

Basistarief Gratis
Alle leeftijden
Gratis