Referentieadres (rondtrekkende bevolking)

Sommige mensen verblijven wel in België, maar hebben er geen hoofdverblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen, ... . De wet voorziet dat zij kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters met een referentieadres.

Dit is een juridische fictie om personen die geen hoofdverblijfplaats hebben, toch administratief te verankeren zodat zij bereikbaar zijn voor officiële instanties en een beroep kunnen blijven doen op hun rechten (bv. uitkeringen).

Procedure

 • Je hebt het formulier ‘referentieadres’ (te verkrijgen bij OCMW, vzw Mensen op de weg, op de website van de stad)

Daarbij moet je wel aan een paar voorwaarden voldoen en moet je ook een aantal bewijzen kunnen voorleggen:

  • Als schipper: akkoord van de schippersbond nodig of bewijzen dat je rondvarend bent (betalingen ligplaats, aankoop brandstof,…) …).
  • Als woonwagenbewoner of met mobilhome: je hebt geen permanente standplaats en evenmin heb je vast werk op een vaste locatie – je moet kunnen bewijzen dat je rondtrekkend bent, maar dit geldt niet voor reizen in het buitenland (bezit wagen en woonwagen/caravan + keuringsbewijs + verzekeringsbewijs + inschrijvingsbewijs van beide).
  • Je hebt een bewijs van OCMW dat je geen bestaansmiddelen hebt en je bent afgevoerd van ambtswege.
  • Je bent personeel van de krijgsmacht-van politiediensten – je bent diplomatiek en consulair personeel of je bent gezinslid van deze personeelsleden.
  • Je werkt als ontwikkelingshelper voor een door Buitenlands zaken erkende NGO.
  • Je bent een bedreigde getuige.

 Maak hiervoor een afspraak.

 

Meebrengen

Je moet een aantal bewijzen kunnen voorleggen:

  • Ben je schipper?: het akkoord van de schippersbond of bewijzen dat je rondvarend bent (betalingen ligplaats, aankoop brandstof,…) …).
  • Ben je woonwagenbewoner of heb je een mobilhome?: je hebt geen permanente standplaats en evenmin heb je vast werk op een vaste locatie – je moet kunnen bewijzen dat je rondtrekkend bent (bezit wagen en woonwagen/caravan + keuringsbewijs + verzekeringsbewijs + inschrijvingsbewijs van beide).
  • Je hebt een bewijs van OCMW dat je geen bestaansmiddelen hebt en je bent afgevoerd van ambtswege.
  • Ben je personeel van de krijgsmacht-van politiediensten – je bent diplomatiek en consulair personeel of je bent gezinslid van deze personeelsleden - je kan dit aantonen.
  • Werk je als ontwikkelingshelper voor een door Buitenlands zaken erkende NGO: een bewijs van je werkgever. 
  • Je bent een bedreigde getuige.

Uitzonderingen

Voor volgende gevallen kan geen referentieadres bekomen worden:

 • Voor een toeristische reis naar het buitenland
 • Voor een stacaravan
 • Voor een studiereis of zakenreis van meer dan 1 jaar
 • Voor een mobilhome die gebruikt wordt voor de uitoefening van zijn/ haar beroep

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters 

Contactinformatie