Referentieadres aanvragen

Sommige mensen verblijven wel in België, maar hebben er geen vaste verblijfplaats, bijvoorbeeld mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen...

De wet voorziet dat zij kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad met een referentieadres. Als je een referentieadres vraagt, dan verblijf je niet op dit adres, maar blijf je wel administratief bereikbaar voor officiële instanties en kan je een beroep blijven doen op je rechten (bijvoorbeeld: het ontvangen van uitkeringen).

Vraag je referentieadres online aan.

 • Heb je geen computer of internet?
  Kom zonder afspraak naar het Huis van de Bruggeling. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag. Ontdek de openingsuren op www.brugge.be/huisvandebruggeling

Voorwaarden

Om een referentieadres aan te vragen, moet je deel uitmaken van één van onderstaande categorieën:

 • schippers
 • woonwagen - of mobilhomebewoners zonder vaste standplaats of vast werk op vaste locatie
 • personen zonder bestaansmiddelen die van ambtswege afgevoerd zijn
 • personeel van de krijgsmacht van politiediensten, diplomatiek en consulair personeel of gezinslid van deze personeelsleden.
 • ontwikkelingshelpers voor een door Buitenlands zaken erkende NGO
 • bedreigde getuigen

Procedure

 

 1. Je brengt het formulier ‘Referentieadres’ mee (ook te verkrijgen bij OCMW, vzw Mensen op de weg, op de website van de stad).

Meebrengen

 • Schippers:
  • Het akkoord van de schippersbond of bewijzen dat je rondvarend bent (betalingen ligplaats, aankoop brandstof,…).

 • Woonwagen - of mobilhomebewoners:
  • Bewijzen dat je rondtrekkend bent (bezit wagen en woonwagen/caravan + keuringsbewijs + verzekeringsbewijs + inschrijvingsbewijs van beide).
 • Personen zonder bestaansmiddelen die van ambtswege afgevoerd zijn:
  • Bewijs van OCMW dat je geen bestaansmiddelen hebt en je bent afgevoerd van ambtswege.

 • Personeel van de krijgsmacht van politiediensten, diplomatiek en consulair personeel of gezinslid van deze personeelsleden:
  • Bewijs van je werkgever

 • Ontwikkelingshelpers voor een door Buitenlands zaken erkende NGO:
  • Bewijs van je werkgever

 • Bedreigde getuigen:
  • Bewijs van de politie of rechtbank

Uitzonderingen

Voor volgende gevallen kan geen referentieadres bekomen worden:

 • Een toeristische reis naar het buitenland
 • Een stacaravan
 • Een studiereis of zakenreis van meer dan 1 jaar
 • Een mobilhome die gebruikt wordt voor de uitoefening van zijn/ haar beroep.

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters 

Contactinformatie