Adresverandering verhuis niet-Belg

Geef je adresverandering online door via de button 'Online aanvragen' op deze pagina of neem contact op met 050 44 8000.

Verhuis je dan moet je daarvan aangifte doen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het nieuw adres verblijven. 
 • De aangifte kan gebeuren door een meerderjarig gezinslid. 
 • Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

 1. Verander je van adres dan doe je aangifte bij de gemeente. Dit kan op afspraak 'Adresverandering-verhuis niet-Belg' of online (via de button 'Online aanvragen'). 
  Let op! Je kan geen aangifte doen van adresverandering in de deelgemeentehuizen.
 2. De wijkinspecteur komt controleren of je woont op dit adres.
 3. Na de vaststelling van de wijkagent krijg je een uitnodiging om je aan te bieden voor de aanpassing van je verblijfskaart.

Meebrengen

 • Verblijfskaart + identiteitskaart Belgische gezinsleden
 • PIN- en PUKcodes

 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

 • Je brengt ons kort voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. 
 • van een niet-Belg kan de afschrijving pas doorgevoerd worden na ontvangst van de originele verblijfskaart
 • Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8).

Contactinformatie