Registratie gedeelde huisvesting minderjarige

Een kind van partners die niet langer samenwonen kan maar op één adres worden ingeschreven. In sommige gevallen verblijft het kind ook voor een bepaalde tijd bij de andere ouder waar het niet is ingeschreven. Op verzoek van deze andere ouder kan een vermelding ‘gedeelde huisvesting’ worden verleend.

Voorwaarden

Moet nog een geldig verblijf hebben in België.

Procedure

Maak een afspraak voor een bezoek in het Huis van de Bruggeling. Voor dit product is in de deelgemeentehuizen een afspraak geen vereiste. Plan je echter graag je bezoek of heb je weinig tijd? Maak dan vooraf een afspraak.

Op basis van deze registratie kan dan een attest worden afgeleverd dat dienstig is voor bijv. kortingen bij sportkampen, zwembad…

Indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet de andere ouder eerst om toestemming gevraagd worden voor de registratie kan gebeuren.

Meebrengen

  • Je brengt je eID mee om de gedeelde huisvesting van een/meerdere minderjarige kind(eren) te laten registreren.
  • Je brengt ook de schriftelijke verblijfsregeling mee waaruit blijkt dat het minderjarig kind/de kinderen deels bij jou zal verblijven.
  • Als ook de afstamming duidelijk is dan kan dit geregistreerd worden in zowel het dossier van de ouder als van het minderjarig kind/de kinderen.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Algemene Onderrichtingen

 

Contactinformatie