Gedeelde huisvesting minderjarige

Een kind, van partners die niet langer samenwonen, kan maar op één adres worden ingeschreven. In sommige gevallen verblijft het kind ook voor een bepaalde tijd bij de ouder waar het niet is ingeschreven. Deze ouder kan een vermelding ‘gedeelde huisvesting’ worden verleend.

Na registratie kan een attest worden afgeleverd dat als bewijs dient bij het verkrijgen van kortingen onder andere bij kampen, zwembad…

Hiervoor kun je:

  • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
  • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Voorwaarden

  • De persoon moet nog een geldig verblijf hebben in België.

Procedure

Maak een afspraak of kom langs in het Huis van de Bruggeling of een van de deelgemeentehuizen.

Op basis van deze registratie kan dan een attest worden afgeleverd dat dienstig is voor bijv. kortingen bij sportkampen, zwembad…

Indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet de andere ouder eerst om toestemming gevraagd worden voor de registratie kan gebeuren.

Meebrengen

  • Breng je eID mee om de gedeelde huisvesting van een/meerdere minderjarige kind(eren) te laten registreren.
  • Breng ook de schriftelijke verblijfsregeling mee waaruit blijkt dat het minderjarig kind/de kinderen deels bij jou zal verblijven.
  • Als ook de afstamming duidelijk is dan kan dit geregistreerd worden in zowel het dossier van de ouder als van het minderjarig kind/de kinderen.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Algemene Onderrichtingen

 

Contactinformatie