Gedeelde huisvesting minderjarige

Kinderen van ouders die scheiden of uit elkaar gaan, kunnen maar bij één ouder hun hoofdverblijfplaats hebben. De kinderen verblijven vaak bij beide ouders. Maar op dat adres zijn ze niet ingeschreven. Laat het verblijfsadres registreren waarop de kinderen verblijven bij de andere ouder.

Na registratie kan een bewijs worden afgegeven die dient bij het verkrijgen van kortingen onder andere bij kampen, zwembad …

Voorwaarden

  • De minderjarige moet nog een geldig verblijf hebben in België.
  • Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet de andere ouder eerst om toestemming gevraagd worden voor de registratie kan gebeuren.

Procedure

  1. Kom langs op een van onze dienstverleningslocaties.
  2. Neem de nodige documenten mee (zie 'Meebrengen')
  3. Na registratie krijg je een bewijs mee.

Meebrengen

  • Je eID (identiteitskaart).
  • De schriftelijke verblijfsregeling mee waaruit blijkt dat het minderjarig kind/kinderen deels bij jou verblijven.
  • Als ook de afstamming duidelijk is dan kan dit geregistreerd worden in zowel het dossier van de ouder als van het minderjarig kind/de kinderen.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Algemene Onderrichtingen

 

Contactinformatie