Adreswijziging tijdelijke afwezigheid

Het kan zijn dat je om diverse redenen tijdelijk niet verblijft op je adres. Dit kan in België maar ook in het buitenland zijn. 

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Redenen kunnen zijn:

 • verblijf in verpleeginrichting, rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, psychiatrische instelling
 • studiereis
 • zakenreis
 • reis in verband met gezondheid of voor toerisme
 • verblijf om beroepsredenen in een andere gemeente van het Rijk of in het buitenland (max. 1 jaar)
 • verblijf om studieredenen
 • als militair of burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland
 • als personeelslid van de federale politie die afwezig is uit het Rijk voor meer dan 1 jaar
 • als federaal, gewestelijk of gemeenschapsambtenaar die een functie opneemt op een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland
 • wegens een coöperatieopdracht 

Voorwaarden

 • Je bent in Brugge ingeschreven.

Procedure

 1. Je komt dit melden aan de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling of een van de deelgemeentehuizen en vult daar een formulier in ‘verklaring tijdelijke afwezigheid’
 • Voor alle afwezigheden is een bewijs/attest nodig met uitzondering voor toerisme of vakantie buiten de gemeente van inschrijving.

 Wanneer je terug op je eigen adres verblijft, meld je opnieuw aan aan in het Huis van de Bruggeling of een van de deelgemeentehuizen

 

Meebrengen

 • Je eID
 • Het ingevulde formulier tijdelijke afwezigheid
 • Voor alle afwezigheden is een bewijs/attest nodig met uitzondering voor toerisme of vakantie.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

Contactinformatie