Akten van de Burgerlijke Stand

Het Stadsarchief bewaart geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Brugge (inclusief Zeebrugge) en de voormalige gemeenten (nu deelgemeenten) Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels en Sint-Pieters-op-de-Dijk.

Let op: het gaat niet over alle registers Burgerlijke Stand van genoemde gemeenten. Enkel degene die openbaar zijn, bevinden zich in het Stadsarchief. Niet-openbare registers berusten bij de Dienst Burgerlijke Stand in het Huis van de Bruggeling.

Sinds 31 maart 2019 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar.

Concreet betekent dit voor Brugge en deelgemeenten het volgende:

  • Geboorteakten: vrije inzage en uittreksel/afschrift vanaf 1795 tot en met ouder dan 100 jaar (tot en met 1920).
  • Huwelijksakten: idem tot en met ouder dan 75 jaar (tot en met 1945).
  • Overlijdensakten: idem tot en met ouder dan 50 jaar (tot en met 1970).
  • Voor alle andere akten verwijzen we jullie graag door naar de Dienst Burgerlijke Stand.

Op dit ogenblik worden de pas openbaar gestelde registers gedigitaliseerd door de firma Vanden Broele. De nieuwe beelden van Brugge zijn al beschikbaar in de databank. Verschillende vrijwilligers zijn gestart met de indexering ervan. De beelden van de deelgemeenten volgen binnenkort. Ook deze worden door vrijwilligers geïndexeerd. Dit werk zal verschillende maanden in beslag nemen. Hou er bij het zoeken dus rekening mee dat niet alle akten van de Burgerlijke Stand periode 1921-1970 in de zoekresultaten meegenomen worden. Zoek desnoods via de boomstructuur. Alvast bedankt voor het begrip!

Wie meer informatie wil kan ons contacteren via stadsarchief@brugge.be of 050 44 82 60.

Procedure

  1. De akten kan je gratis raadplegen in de leeszaal van het Stadsarchief
  2. Het merendeel van deze akten kun je ook vinden op archiefbankbrugge.be.

 

Bedrag

Een A4-kopie kost 0,10 euro.

Betalen kan enkel met cash.

Contactinformatie