Afstudeermoment Brugse onderwijsambassadeurs

15
feb
2021

Dertien Brugse Onderwijsambassadeurs ontvingen deze keer hun diploma op een originele manier en helemaal coronaproof. Burgemeester Dirk De fauw, schepen van Sociale Zaken en Flankerend Onderwijsbeleid Pablo Annys en schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis fietsen van deur tot deur om het getuigschrift persoonlijk af te geven.

Het diploma betekent het eindpunt van de opleiding tot Onderwijsambassadeur. De vrijwilligers zijn nu klaar om hun kennis over het onderwijs door te geven aan anderen.

Onderwijsambassadeurs, een project van FMDO vzw en Stad Brugge, leidt in Brugse context anderstalige vrijwilligers op over het onderwijs. In het vormingstraject komen thema’s aan bod zoals het oudercontact, schoolkosten en huiswerkbegeleiding. Het zijn thema’s die essentieel zijn voor een vlot verloop van de schoolloopbaan van een kind maar die niet altijd even eenvoudig te begrijpen zijn voor nieuwkomers.

Trots op de onderwijsambassadeurs

onderwijsambassadeursSchepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis: “Ik ben heel trots op de Onderwijsambassadeurs. Ze nemen een belangrijke rol op zich om jonge gezinnen met kinderen bij staan om hun weg te vinden in Brugge. Zo helpen ze mee om van Brugge een kindvriendelijke stad te maken: een plek waar het voor kinderen, jongeren en ouders leuk wonen, studeren en spelen is.

Met hun kennis op zak zijn ze een belangrijke schakel om meer kinderen en ouders te bereiken en hen de weg te wijzen naar vrije tijd of hulp. Ze zijn niet enkel Onderwijsambassadeur, maar ook een echte stadsambassadeur. Met behulp van hun gouden tips begeleiden ze ouders en gezinnen zodat zij de stad en het aanbod vlot kunnen verkennen.” De kersverse Onderwijsambassadeurs zijn er met hun diploma klaar voor om al die informatie door te geven aan anderen, en dat in hun eigen moedertaal.

Proclamatie aan huis

Burgemeester Dirk De fauw is opgetogen: “In 2019 nodigde ik de Onderwijsambassadeurs uit in het Stadhuis voor een officiële proclamatie. Omdat we ieders gezondheid en veiligheid voorop stellen, moesten we deze keer op zoek naar een andere oplossing. Daarom stelde ik voor om samen met schepen van Sociale Zaken en Flankerend Onderwijsbeleid Pablo Annys en schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis de diploma’s met de fiets aan huis te brengen.”

Het is een sportief initiatief waar FMDO heel dankbaar voor is: “Onze Onderwijsambassadeurs hechten veel waarde aan hun afstudeermoment”, zegt Jade Hoornaert, projectverantwoordelijke bij FMDO. “De erkenning van het stadsbestuur toont dat Stad Brugge gelijke onderwijskansen belangrijk vindt en bewijst dat Brugge een warme stad is waar ook de Onderwijsambassadeurs zich thuis voelen.”

Drempel naar onderwijs verlagen

 

Schepen van Sociale Zaken en Flankerend Onderwijsbeleid Pablo Annys beaamt dit met overtuiging: “We beschouwen de inzet van de onderwijsambassadeurs als een bijzonder waardevol engagement in onze stad. Zo verlagen we de drempel naar het onderwijs voor wie niet in België is geboren en het Nederlands nog niet volledig beheerst.

De ambassadeurs slaan een brug tussen kinderen en de school, tussen ouders en de school en tussen jongeren en het brede sociale leven. Door corona staat dat sociale leven even on hold en verlopen lessen wat anders dan anders.
Voor nieuwkomers en gezinnen met een migratieachtergrond is het moeilijker dan ooit om aansluiting te vinden in deze trajecten. Daar gaan de onderwijsambassadeurs actief het verschil bij maken op basis van talenkennis expertise en knowhow, aangereikt door het FDMO.“

Een aanbod in vijftien talen

Dankzij de nieuwe Onderwijsambassadeurs is het aantal beschikbare talen van twaalf naar vijftien gestegen. Brugge heeft een relatief grote gemeenschap met Poolse en Roemeense achtergrond. Vanaf vandaag is er dus ook een aanbod voor hen. Daarnaast is ook Tibetaans aan de lijst met talen toegevoegd.

Helpen met eerste stappen in het onderwijs

Onderwijsambassadeur Patrycia: "Ik ben zelf moeder en ik herinner me levendig hoe moeilijk het was om mijn kind te helpen terwijl ik de werking van het schoolsysteem in België niet kende en ik moeilijkheden had met de taal. Ik wist niet waar ik hulp moest zoeken maar ik heb gelukkig wel behulpzame mensen ontmoet die me hebben begeleid.

Dankzij dit project kan ik nu zelf mijn landgenoten helpen die hun eerste stappen zetten in België. Ik geloof dat wat je aan anderen geeft, weer terugkomt bij jezelf. Naast kennis en het ontmoeten van geweldige mensen, geeft dit project me ook voldoening omdat ik iets goeds kan doen voor anderen."

De Onderwijsambassadeurs geven gratis webinars in verschillende talen over het onderwijssysteem. 

Meer info via www.fmdo.be