Afwijking geluidsnorm aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Naam verantwoordelijke (invuller van dit formulier)

Adresgegevens 1

Gegevens contactpersoon (indien verschillend van
verantwoordelijke)

Adresgegevens 2

Evenement

Adresgegevens 3
Duid aan vanaf wanneer tot wanneer je wil afwijken van de geldende geluidsnorm. Klik op de rode + hieronder om een bijkomende periode van geluidsafwijking aan te duiden. Het is belangrijk dat je de geluidsafwijking periode per periode weergeeft. *
Mogelijk zijn er tijdens de duur van je evenement periodes waarbij je niet wil afwijken van de geldende geluidsnorm. Duid ze hieronder aan. Klik op het + teken hieronder om een bijkomende periode aan te duiden.
Treden er muziekgroepen op? *
Treedt er een deejay op? *
Is er een soundcheck *
Tijdstip van de soundcheck *

Details van de aanvraag tot afwijking

Waar precies heeft de activiteit plaats? *
Wat is de aard van de activiteit waarvoor de geluidsnorm wordt aangevraagd?

Details over de geluidsinstallatie

Vink aan *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.