Het is verboden om alcohol[1] te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen.

Sterke drank[2] mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Aan elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd te bewijzen. Aan kennelijk (zwaar) dronken personen moet alcohol geweigerd worden.

 Mogelijkheden:

 • Maak niet-alcoholische dranken goedkoper dan alcoholische dranken
 • Voorzie een aantrekkelijk aanbod non-alcoholische dranken
  • Ga verder dan de gewoonlijke frisdrank
  • Bv: mocktails, sappen, smoothies, de betere limonade
  • Maak ze zelf op voorhand in grote hoeveelheden,  bestel ze online of voorzie een mocktail catering.
  • Maak duidelijke afspraken met je barmedewerkers over schenkgedrag
   • Voorbeeld barbriefing: www.vad.be/materialen/detail/barbriefing-horeca--16-geen-alcohol--18-geen-sterkedrank-gratis
   • Geef als organisatie het juiste voorbeeld en zorg ervoor dat je verantwoordelijk omgaat met alcoholgebruik
   • Meld bij het wisselen van barteams problemen en/of personen die enkel niet-alcoholische dranken mogen krijgen
   • Voorzie begeleiding en/of vervoer naar huis
   • Voorzie een beloning voor personen die BOB zijn (bv. tombola met een gratis ticket voor de volgende editie van je evenement).
   • Huur een alcolab. Dit is een alcoholtester die kan geplaatst worden in je bar of evenement waarmee gebruikers snel en correct hun alcoholintoxicatie meten.
   • Wees jullie er ook steeds bewust van dat controles door FOD gezondheid mogelijk zijn

Meer tips rond alcohol, drugs en het uitwerken van een barbeleid zijn mogelijk via de preventiedienst. Contacteer Simon Duyck (Simon.Duyck@brugge.be , 050 32 45 82), preventiewerker uitgaan.


[1] Met alcohol wordt bedoeld alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn…

[2] Sterke drank = gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22% zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.

Contactinformatie