Ambtshalve schrapping

Wanneer je niet meer verblijft op het adres waar je gedomicilieerd staat en het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren.

'Ambtshalve schrapping' betekent dat je geschrapt wordt uit het bevolkingsregister. Je verliest daardoor bepaalde sociale en burgerlijke rechten. Zo heb je geen officieel adres meer, je identiteitskaart is niet meer geldig, waardoor je problemen zal krijgen bij je ziekteverzekering, bank, enzovoort.

Voorwaarden

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.

 

 

Procedure

 • Ben je zelf ambtshalve afgevoerd? Dan moet je zo snel mogelijk je nieuw adres kenbaar maken.
 • Staat er iemand op jouw adres geregistreerd die er niet langer woont? Dan kan je dit melden:
  1. De melding kan in het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen (op afspraak), telefonisch, via mail of via brief gebeuren.
  2. Er moeten geen bewijsstukken worden ingediend, de gegevens van betreffende burger moeten wel doorgegeven worden aan burgerzaken.

Meebrengen

 • Wanneer je ambtshalve afgevoerd bent, is je identiteitskaart niet langer geldig. Wanneer je nieuw adres dan bevestigd is, moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen. 
 • Voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart breng je het volgende mee:
  • Huidig eID of attest van verlies of Bijlage 33.
  • Recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud, gelijkende pasfoto met witte achtergrond, neutrale blik - recht in de camera - mond gesloten - formaat: 45 mm hoog, 35 mm breed; het hoofd minimum 31 mm en maximum 36 mm. 
   • Indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, hebben wij een pasfotocabine, ENKEL in het Huis van de Bruggeling, meld je 15 minuten aan voor je afspraak gezien het mogelijk is dat het apparaat defect is of reeds in gebruik is.

Bedrag

Gratis