Ant-woord! / Project 2

 

Projectpartners
Stad Brugge, werk en ondernemen, preventiedienst van de stad Brugge, Brugge(n) voor jongeren, groepIntro en Turbo.
Budget
Totaal projectbudget 150.611,73 euro
Subsidie 60.244,69 euro door ESF en 60.244,69 euro door het Vlaams cofinancieringsfonds.
Periode 01/10/2019 - 31/12/2021

 

Doelstelling

Na het succes van Ant-woord!, werd Ant-woord!/project 2 ontwikkeld.
Antwoord!/project 2 zet zich opnieuw in om kwetsbare jongeren een antwoord te bieden om stappen te zetten op weg naar de arbeidsmarkt.
De ontwikkelde methodiek uit Ant-woord! wordt nu ook toegepast voor jonge mensen (tot 30 jaar) uit de Brugse regio en kijken of er aanpassingen nodig zijn voor allochtone jongeren. 
Verder betrekken we ook Turbo 2.0, dat ondernemingszin wil stimuleren in het project. We willen met dit project 60 mensen bereiken en 30 mensen stappen richting arbeidsmarkt laten zetten. 

 

Werking

Via de preventiedienst van Stad Brugge komen we in contact met de jongere op straat. Een medewerker van Groep INTRO wint het vertrouwen van de jongere en coach de jongere doorheen het traject naar werk, een stage, vakantiejob of het starten van een opleiding.
De medewerker van Groep INTRO werk nauw samen met het TURBO project en de VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes.

Meer info: www.bruggenvoorjongeren.be