Ant-woord! 2.0

 

Projectpartners
Stad Brugge, werk en ondernemen, preventiedienst van de stad Brugge, Brugge(n) voor jongerne, groepIntro en stadmakers vzw (Turbo)

Budget
Totaal projectbudget 610.481,56euro
Subsidie 244.192,62euro door ESF (40%) en 244.192,62euro door het Vlaams cofinancieringsfonds (40%).

Periode
01/10/2019 - 31/12/2023

Doelstelling
Na het succes van Ant-woord!, werd Ant-woord!/project 2 ontwikkeld.
Antwoord!/project 2 zet zich opnieuw in om kwetsbare jongeren stappen te laten zetten op weg naar de arbeidsmarkt. We laten hen aan het woord en bieden zo een antwoord op hun vraag naar coaching en begeleiding.
De ontwikkelde methodiek uit Ant-woord! wordt nu ook toegepast voor jonge mensen (tot 30 jaar) uit de Brugse regio en de partners bekijken tevens of er aanpassingen nodig zijn voor jongeren met een migratie achtergrond.

Verder betrekken we ook Turbo 2.0, dat ondernemingszin wil stimuleren in het project.

We willen met dit project 100 jongeren bereiken, waarvan er 60 mensen intensief begeleid zullen worden.

Werking
Via de preventiedienst van Stad Brugge komen we in contact met de jongere op straat. Een medewerker van Groep INTRO treedt op als vertrouwenspersoon van de jongere en coacht de jongere doorheen het traject naar werk, een stage, vakantiejob of het starten van een opleiding.
De medewerker van Groep INTRO werkt nauw samen met het TURBO project en de VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes.

Meer info over Ant-Woord!
Meer informatie over ESF.

 

Contactinformatie