Ant-woord! / Project 2

Brugge(n) voor jongeren

 

Projectpartners

Stad Brugge, werk en ondernemen, preventiedienst van de stad Brugge, Brugge(n) voor jongeren, groepIntro en Turbo.

Budget

Totaal projectbudget 150.611,73 euro waarvan 60.244,69 euro gesubsidieerd door ESF en 60.244,69 euro door het Vlaams cofinancieringsfonds.

Periode
01/10/2019 - 31/12/2021

 

Doel

Ant-woord!/project 2 is een verderzetting en verfijning van het project Ant-woord!

Antwoord!/project 2 zet zich opnieuw in om kwetsbare jongeren een antwoord te bieden en aan het woord wil laten om zelf stappen naar werk te zetten. 

Antwoord!/Project 2 wil de ontwikkelde methodiek ook toepassen voor jonge mensen (tot 30 jaar) uit de Brugse regio en kijken of er aanpassingen nodig zijn voor allochtone jongeren. Verder betrekken we Turbo, ons ecosysteem dat ondernemingszin wil stimuleren in het project. We willen met dit project 60 mensen bereiken en 30 mensen stappen richting arbeidsmarkt laten zetten. 

 

Werking

Via de preventiedienst van Stad Brugge komen we in contact met de jongere op straat. Een medewerker van Groep INTRO wint het vertrouwen van de jongere en coach de jongere doorheen het traject naar werk, een stage, vakantiejob of het starten van een opleiding.
De medewerker van Groep INTRO werk nauw samen met het TURBO project en de VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes.

Meer info: www.bruggenvoorjongeren.be