Ant-woord! 1.0 (Brugge(n) voor jongeren)

 


Projectpartners
Stad Brugge, OCMW Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor kwetsbare jongeren.

Budget
Aandeel stad Brugge: 97.944,00 euro
Subsidie: 39.177,60 euro door ESF (40%) en 39.177,60 euro door Vlaanderen (40%).

Periode
1/10/2017-31/12/2018

De weg naar de arbeidsmarkt
Het project zet een samenwerking op tussen verschillende begeleiders.
De doelgroep zijn kwetsbare jongeren van 18 tot 25 jaar die moeilijk stappen kunnen zetten richting werk. Deze jongeren liggen de Stad nauw aan het hart.

Werking
De jongere wordt gecoacht doorheen het hele traject naar werk door twee medewerkers van LOGIN en Groep Intro.
Maandelijks wordt met de jongere een gesprek georganiseerd met de medewerkers onder begeleiding van VDAB.
Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes.

Feedback
De jury van het ESF: “Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multiproblematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen. Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen.”

Schepen Minou Esquenet: “Nadat we al hard ingezet hadden op de jongerenwerkloosheid en na een gesmaakte infomarkt over de 1.048 vacatures in de haven van Zeebrugge, ben ik trots dat onze dienst werkgelegenheid de kans kreeg om een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar intensief te laten coachen richting werk, dit door specialisten in hun vak. Alle actoren die met kwetsbare jongeren werken, trokken hier aan hetzelfde zeel en zo kreeg het Brugse tewerkstellingsbeleid de Europese steun die ze verdient.”

Meer info over Ant-Woord!
Meer inforatie over ESF.

 

 

Contactinformatie