Ant-woord! (Brugge(n) voor jongeren)

Jan D'Hondt

Brugge(n) voor jongeren

 

Projectpartners
Stad Brugge, OCMW Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor kwetsbare jongeren.

Budget
Aandeel stad Brugge: 97.944,00 euro waarvan 39.177,60 euro gesubsidieerd door ESF en 39.177,60 euro door Vlaanderen.

Periode
1/10/2017-31/12/2018

 

Doel

Het project zet een samenwerking op tussen verschillende begeleiders van kwetsbare jongeren, met als focus 'de weg naar de arbeidsmarkt'.  De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 25 jaar die moeilijk of nauwelijks stappen zetten richting werk. Deze kwetsbare jongeren liggen de Stad nauw aan het hart. 

Werking

Een jongere krijgt één coach doorheen het hele traject naar werk. Het gaat om twee medewerkers van LOGIN en Groep Intro. Deze coach bespreekt de contactketenlijst en het dashboard van de jongere tijdens maandelijkse rondetafels met alle partners, onder begeleiding van VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes.

Meer info over Ant-Woord! hier.

MEer inforatie over ESF hier.

 

Feedback

De jury van het ESF: “Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multiproblematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen. Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen.”

Schepen Minou Esquenet: “Nadat we al hard ingezet hadden op de jongerenwerkloosheid en na een gesmaakte infomarkt over de 1.048 vacatures in de haven van Zeebrugge, ben ik trots dat onze dienst werkgelegenheid de kans kreeg om een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar intensief te laten coachen richting werk, dit door specialisten in hun vak. Alle actoren die met kwetsbare jongeren werken, trokken hier aan hetzelfde zeel en zo kreeg het Brugse tewerkstellingsbeleid de Europese steun die ze verdient.”