Een nieuwe toegang op het archief van Begijnhof De Wijngaard

23
sep
2020

Goed nieuws voor wie zich wil verdiepen in de rijke geschiedenis van Begijnhof De Wijngaard: Jan Delfosse maakte een nieuwe toegang op dit rijke archiefbestand. De beschrijvingen uit deze toegang zijn digitaal doorzoekbaar via de online databank Probat (via snel zoeken of het archievenoverzicht). Een primeur want het is de eerste toegang uit het vroegere OCMW-archief in Probat. Er ligt ook een geprinte versie in de leeszaal van het Stadsarchief.

Het werk van Jan Delfosse is bijzonder waardevol. De enige toegang op het begijnhofarchief die tot nu toe bestond was die uit 1887 van Paul Sheridan. Deze toegang was achterhaald omdat er in de loop van de jaren verschillende aanvullingen op het archief gebeurden die niet opgenomen werden. De nieuwe toegang lost dit euvel op. Bovendien is er voor het eerste een doorlopende nummering waardoor het opvragen van documenten veel vlotter verloopt. Let op: voor de charters blijft de toegang van Paul Sheridan van toepassing.

Archiefbestand gaat terug tot 12de eeuw

Het archiefbestand van Begijnhof De Wijngaard omvat meer dan 2000 nummers en gaat terug tot de twaalfde eeuw. Er zijn onder meer cartularia, ordonnanties, resoluties, documenten betreffende het financieel beheer, stukken over goederenbezit en procesdossiers.

Wie het archief wil raadplegen is welkom in de leeszaal van het Stadsarchief. Alle praktische info hier.

Contactinformatie